Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Вищий навчальний заклад укоопспілкИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ економіки і торгівлі

Кафедра загальноекономічних дисциплін демографія

Методичні рекомендації

для практичних занять

за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

для студентів спеціальності:

6.050109. “Управління персоналом та економіка праці” полтава – 2011

Автор: Логвин М.М., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, кандидат географічних наук.

Рецензенти: д.е.н., завідувач кафедри управління персоналом Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Костишина Т.А.

к. геогр. н., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, кандидат географічних наук.

Литовченко І.В.

Навчально-методичний посібник

обговорено і схвалено

на засіданні кафедри

загальноекономічних дисциплін

30 серпня 2010 р.,

протокол "№ 1

Зав. кафедри ________ проф. Джаман М.О.

«Узгоджено»

Декан факультету економіки і менеджменту _________ С.Р. Вахтін

15вересня 2010 р.

Керівник науково-методичного центру управління якістю діяльності

__________________ Н.І. Огуй

«____» ______________ 2010 р.

«Узгоджено»

Директор навчального центру __________________ Н.В. Герман

«____» ______________ 2010 р.

ЗМІСТ

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ДЕМОГРАФІЯ” 10

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 12

Навчальні завдання 12

Домашня робота 12

інформаційні джерела 13

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 13

Навчальні завдання 13

інформаційні джерела 14

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 14

Навчальні завдання 14

Домашня робота 14

інформаційні джерела 14

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 15

Навчальні завдання 15

Домашня робота 16

інформаційні джерела 16

модуль ІІ. дослідження демографічних процесів 16

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 16

Навчальні завдання 17

інформаційні джерела 17

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 18

Навчальні завдання 18

інформаційні джерела 19

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 19

1. Раса як антропологічна категорія. 20

Навчальні завдання 20

інформаційні джерела 21

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 21

Навчальні завдання 22

інформаційні джерела 23

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 23

Навчальні завдання 23

інформаційні джерела 24

Навчальні завдання 24

Завдання. 1. За даними таблиці проаналізуйте міграційні процеси в регіонах України. 24

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 25

інформаційні джерела 25

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 26

Навчальні завдання 26

інформаційні джерела 27

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 27

Навчальні завдання 27

інформаційні джерела 28

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 28

Навчальні завдання 28

інформаційні джерела 29

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 29

Навчальні завдання 30

інформаційні джерела 30

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 30

1. Сучасні особливості зайнятості населення України. 30

Навчальні завдання 30

Завдання: 1. Проаналізуйте регіональні особливості безробіття в Україні. Спробуйте пояснити причини відмінностей у показниках. 30

інформаційні джерела 31

ЗАпитання до модульного контролю. 33

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]