Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Система демографічних наук.

План.

 1. Демографія – центральна частина системи знань про народонаселення.

 2. Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії.

 3. Система демографічних наук та її структура.

 4. Місце демографії в системі наук.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Які основні напрями взаємодії демографії з іншими науками?

 2. Які критерії класифікації демографічних наук?

 3. Як ви могли б пояснити відмінності між соціологічною демографією і демографічною соціологією?

 4. Який критерій розрізнення демографічних і недемографічних структур населення? Які структури є демографічними?

 5. Основні критерії побудови демографії як системи наук.

 6. Прикладні демографічні дослідження.

 7. Соціально-демографічне прогнозування.

 8. Теоретичні засади демографічної політики.

 9. Загальнометодологічні науки в системі знань про народонаселення – філософія і політична економія.

 10. Окремі науки й наукові напрямки, які вивчають народонаселення, їх завдання й предметні царини.

Навчальні завдання

Завдання 1. Схематично зобразити та письмово пояснити місце “Демографії” в структурі суспільних навчальних дисциплін.

Методичні рекомендації: Необхідно визначити з якими дисциплінами має спільний об’єкт дослідження та в яких сферах пересікаються їх інтереси.

інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

 2. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 19-31.

Тема 3: Джерела інформації про населення

Практичне заняття 3.

Джерела інформації про населення.

План

 1. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

 2. Загальна характеристика переписів населення.

 3. Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження населення.

 4. Поточний облік демографічних подій.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Переписи населення від сивої давнини до наших днів.

 2. Пробні переписи населення та їх завдання, мікропереписи населення.

 3. Соціально-демографічне обстеження населення 1985 року.

 4. Поточний облік міграції населення.

 5. Реєстр населення.

Навчальні завдання

Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, законспектуйте одне питання (на вибір):

 1. Методи проведення перепису населення.

 2. Перший Всеукраїнський перепис населення і його результати.

Домашня робота

Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, законспектуйте одне питання (на вибір):

 1. Вибіркове обстеження як джерело даних про населення.

 2. Поточний облік міграційного руху населення.

інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

 2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 19-31.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 60-75.

 4. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища школа, 1993. – С. 417-448.

Тема 4: Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур

Практичне заняття 4.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]