Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Інформаційні джерела

 1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 126-148.

 2. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 408-448.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

Тема 9: Соціально-демографічне прогнозування Практичне заняття 14. Демографічне прогнозування.

 1. Охарактеризуйте види демографічних прогнозів.

 2. Роль функціональних прогнозів в плануванні розвитку.

 3. Основні методи демографічного прогнозування.

 4. Основні особливості методу компонент.

 5. Сутність методу пересування віків.

Запитання для самоконтролю та підготовки до модульного контролю

1. Види демографічних прогнозів.

2. Роль функціональних прогнозів в плануванні розвитку.

3. Основні методи демографічного прогнозування.

4. Які математичні функції використовуються в демографічному прогнозуванні?

5. Хто і навіщо розробив логістичну функцію?

6.Які основні особливості методу компонент?

Навчальні завдання

Завдання 1. Проаналізуйте таблицю, спробуйте назвати причини збільшення населення країн які не фігурували у 2000 р.

Таблиця 9.1

Верхня десятка” країн за чисельністю населення, 2000 і 2050 рр., тис. чол. Прогноз ООН перегляду 2000 р. Середній варіант.

2000

2050

Китай

1 275 133

Індія

1 572 055

Індія

1 008 937

Китай

1 462 058

США

283 230

США

397 063

Індонезії

212 092

Пакистан

344 170

Бразилія

170406

Індонезія

311 335

Росія

145491

Нігерія

278 788

Пакистан

141 256

Бангладеш

265 432

Бангладеш

137439

Бразилія

247 244

Японія

127 096

ДР Конго

203 527

Нігерія

113862

Ефіопія

186452

Інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 451-478.

 2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 107-136.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

Тема 9: Соціально-демографічне прогнозування Практичне заняття 15. Трудові ресурси, ринок праці та зайнятість населення.

 1. Поняття про трудові ресурси, ринок праці та зайнятість населення.

 2. Характеристика трудових ресурсів і зьі населення України.

 3. Безробіття як демографічне і соціальне явище.

 4. Територіальна диференціація показників безробіття в Україні.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

  1. Сучасні особливості зайнятості населення України.

  2. Сучасні особливості безробіття в Україні.

  3. Вплив міграційних процесів на зайнятість і безробіття.

  4. Вплив зайнятості і безробіття на демографічні процеси.

Навчальні завдання

Завдання: 1. Проаналізуйте регіональні особливості безробіття в Україні. Спробуйте пояснити причини відмінностей у показниках.

Таблиця 9.2

Безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами

2000

2007

тис.

відсотків до економічно активного населення у віці 15–70 років

тис.

відсотків до економічно активного населення у віці 15–70 років

Україна

2655,8

11,6

1417,6

6,4

Автономна Республіка

Крим

79,9

8,1

43,9

4,6

Області

Вінницька

79,7

8,7

47,1

6,1

Волинська

53,8

10,0

38,4

8,1

Дніпропетровська

201,5

11,6

82,5

5,0

Донецька

230,3

9,7

125,7

5,6

Житомирська

76,8

12,3

53,5

8,6

Закарпатська

66,3

11,6

37,0

6,3

Запорізька

117,0

12,7

54,3

6,0

Івано-Франківська

68,6

10,5

46,8

8,0

Київська

108,2

12,8

49,6

5,9

Кіровоградська

75,9

14,9

40,8

8,1

Луганська

127,0

11,2

75,6

6,6

Львівська

166,8

13,3

90,4

7,7

Миколаївська

85,4

14,6

50,5

8,5

Одеська

136,3

11,8

48,5

4,4

Полтавська

75,9

10,1

48,8

6,6

Рівненська

59,9

12,2

46,7

9,0

Сумська

89,7

14,9

44,3

7,5

Тернопільська

65,7

13,8

39,8

8,6

Харківська

191,1

13,1

74,2

5,4

Херсонська

77,1

13,9

45,6

8,3

Хмельницька

89,8

13,8

52,0

8,1

Черкаська

71,0

11,7

52,8

8,3

Чернівецька

60,4

17,1

35,2

8,6

Чернігівська

66,4

11,3

42,3

7,7

м. Київ

115,0

8,6

45,0

3,1

Севастополь

(міськрада)

20,3

4,7

6,3

3,3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]