Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Інформаційні джерела

 1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 126-148.

 2. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

 3. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 92-98.

 4. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 231-247.

ЗАпитання до модульного контролю. Модуль і Теоретичні засади демографії

 1. Об’єкт, предмет і завдання демографічної науки.

 2. Характеристика методів дослідження демографії.

 3. Система знань про народонаселення та її структура.

 4. Народонаселення як центральна категорія системи знань про народонаселення.

 5. Загальна теорія народонаселення, її головні функції та наукові проблеми. Предмет загальної теорії народонаселення.

 6. Мова демографії.

 7. Головні поняття й категорії демографії.

 8. Об'єкт і предмет демографії як науки.

 9. Атрибутивна ознака для населення як предмету демографії.

 10. Яку з двох груп – студенти і дворяни – можна назвати населенням, а яку ні?

 11. Хто є автором терміну «демографія»? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

 12. Хто першим поставив питання про відтворення населення як предмет демографії?

 13. У чому полягають основні відмінності вузького і широкого трактування демографії як науки?

 14. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про (народо) населення?

 15. Історія демографічної думки в Україні.

 16. Демографія як центральна частина системи знань про народонаселення.

 17. Структура системи демографічних наук.

 18. Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії.

 19. Місце демографії в системі наук.

 20. Прикладні демографічні дослідження.

 21. Соціально-демографічне прогнозування.

 22. Теоретичні засади демографічної політики.

 23. Загальнометодологічні науки в системі знань про народонаселення

 24. Окремі науки й наукові напрямки, які вивчають народонаселення.

 25. Які основні напрями взаємодії демографії з іншими науками?

 26. Які критерії класифікації демографічних наук?

 27. Відмінності між соціологічною демографією і демографічною соціологією.

 28. Критерій розрізнення демографічних і недемографічних структур населення.

 29. Основні критерії побудови демографії як системи наук.

 30. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

 31. Переписи населення та їх сутність.

 32. Пробні переписи населення та їх завдання, мікропереписи населення.

 33. Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження населення.

 34. Поточний облік демографічних подій.

 35. Поточний облік міграції населення.

 36. Реєстр населення.

 37. Цілі й завдання демографічного аналізу.

 38. Поперечний аналіз і поздовжній аналіз – традиційні методи вивчення демографічних процесів.

 39. Реальна та гіпотетична генерації як поняття традиційного демографічного аналізу.

 40. Теорія стабільного населення.

 41. Стабільне населення – центральний елемент системи теоретичних населень. Їх класифікація в залежності від зміни у часі головних характеристик режиму відтворення населення.

 42. Потенційна демографія – новий напрямок демографічного аналізу.

 43. Життєвий потенціал як узагальнюючий показник потенційної демографії.

 44. Структура життєвого потенціалу: часткові потенціали для різних вікових груп, на окремі періоди життя, окремі періоди часу, за цивільним станом, для населення, яке бере участь у міграційних процесах, на період трудової діяльності.

 45. Соціологічні методи в демографії, взаємодія статистичної традиції та соціологічного аналізу в демографії.

 46. Методологічні проблеми використання соціологічних опитувань у демографічному аналізі.

 47. Динаміка чисельності населення світу і України.

 48. Поняття про відтворення населення.

 49. Концепція демографічного переходу.

 50. Історичні типи відтворення населення.

 51. Демографічні революції та їх зміст. Перша і друга демографічні революції.

 52. Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.

 53. Модифікації концепції демографічного переходу та їх зміст.

 54. Демографічна рівновага, демографічний гомеостазис, демографічний механізм, демографічні відносини.

 55. Історичні типи відтворення населення: архетип, традиційний, сучасний (раціональний).

 56. Демографічний вибух: причини та наслідки.

 57. Демографічне постарішання – об’єктивний, історично зумовлений процес.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]