Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Демографічна політика.

 1. Демографічна політика: сутність, причини, наслідки.

 2. Історія та становлення сучасної демографічної політики.

 3. Демографічна політика в окремих країнах світу, СНД та Україні: спільні та відмінні риси.

 4. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи вирішення основних демографічних проблем.

 5. Концепція “золотого” мільярда.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Населення України, його динаміка і тенденції., структура та регіональні особливості формування.

 2. Соціальна структура населення та її взаємозв’язок з демографічною політикою.

 3. Статево-вікова структура населення та її взаємозв’язок з демографічною політикою.

 4. В чому полягає справжній зміст демографічної кризи?

 5. Сутність фемінізації та її наслідки.

 6. Охарактеризуйте демографічну політику окремих країн, в тому числі України.

 7. Історія демографічної політики.

 8. Сутність концепція “золотого” мільярда.

 9. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи вирішення основних демографічних проблем.

Навчальні завдання

Завдання 1. Підготувати статистичну інформацію про народжуваність, смертність та природний приріст населення України в розрізі адміністративних областей і АР Крим. Скласти таблицю.

Таблиця 8.1

Природний рух населення України.

Роки

Народжуваність, ‰

Смертність, ‰

Природний приріст, ‰

1960

1980

1990

2000

2005

2010

За даними таблиці побудувати графіки. Зробити аналіз.

Методичні рекомендації: Треба скористатися “Статистичним щорічником України” за вказані роки і виписати відносні показники, що характеризують природний рух населення України. Виявіть тенденції в динаміці та спрогнозуйте чисельність населення на 2015, 2025 рр. Побудуйте відповідні графіки графіки – вісь Х – роки, вісь Y – показник.

Інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 451-478.

 2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 107-136.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

Тема 8: Демографічна політика. Практичне заняття 13. Розселення населення.

 1. Поняття про розселення населення.

 2. Поняття про системи розселення.

 3. Розселення населення України та Полтавської області.

 4. Щільність населення в країнах світу та Україні.

 5. Сільське розселення в Україні та Полтавщині.

Запитання для самоконтролю та підготовки до модульного контролю

 1. Сутність категорії “розселення населення”.

 2. Особливості розселення населення в регіонах України.

 3. Особливості розселення населення в гірських місцевостях України.

 4. Виділити основні функції міст-мільйонерів України.

Навчальні завдання

Завдання 1. На контурну карту України нанесіть міста з населенням понад 100 тис. чол.; понад 500 тис. чол. та міста-мільйонери.

Завдання 2. Надпишіть на контурній карті регіональні системи розселення України (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Регіональні системи розселення

Назва регіональної системи розселення

Області

Центри

1 . Південна

Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим

м. Одеса

2. Донбаська

Донецька, Луганська

м. Донецьк

3. Придніпровська

Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська

м. Дніпропетровськ

4. Північно-Східна

Харківська, Сумська, Полтавська

м. Харків

5. Центральна

Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська

м. Київ

6. Західна

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська

м. Львів

7. Подільська

Вінницька, Хмельницька

м. Вінниця

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]