Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур.

План

 1. Демографічний аналіз: цілі й завдання

 2. Традиційні методи вивчення демографічних процесів: а) поперечний аналіз; б) поздовжній аналіз.

 3. Зміст реальної та гіпотетичної генерацій.

 4. Теорія стабільного населення.

 5. Сутність потенційної демографії.

 6. Життєвий потенціал та його структура.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Межі їх застосування поперечного і поздовжнього аналізу.

 2. Стабільне населення – центральний елемент системи теоретичних населень. Їх класифікація в залежності від зміни у часі головних характеристик режиму відтворення населення.

 3. Структура життєвого потенціалу: часткові потенціали для різних вікових груп, на окремі періоди життя, окремі періоди часу, за громадянським станом, для населення, яке бере участь у міграційних процесах, на період трудової діяльності.

 4. Соціологічні методи, взаємодія статистичної традиції та соціологічного аналізу в демографії.

 5. Включення свідомості до предметної сфери демографії.

 6. Методологічні проблеми використання соціологічних опитувань у демографічному аналізі.

Навчальні завдання

Завдання. 1. Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, з’ясуйте відмінність і залежність між такими категоріями: “трудові ресурси”, “трудовий потенціал”, “працересурсний потенціал”, “працересурсний капітал”, “життєвий потенціал”.

2. За даними статистичного щорічника за 200 .. р., порахувати життєвий потенціал населення України за віковими групами як показано в посібнику.

Домашня робота

Використовуючи наукову та науково-популярну літературу, ресурси Інтернет, законспектуйте одне питання (на вибір):

 1. Потенціал демографічного зростання.

 2. Зміст та основні завдання демографічної статистики.

інформаційні джерела

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

 2. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 32-69.

 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 77-119.

 4. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища школа, 1993. – С. 125-126.

модуль ІІ. дослідження демографічних процесів

Тема 5: Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

Практичне заняття 5.

Відтворення населення як єдність демографічних процесів.

 1. Поняття про відтворення населення.

 2. Концепція демографічного переходу.

 3. Історичні типи відтворення населення.

 4. Демографічні революції та їх зміст. Перша і друга демографічні революції.

 5. Динаміка чисельності населення світу і України.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Демографічна рівновага, демографічний гомеостазис, демографічний механізм, демографічні відносини.

 2. Історичні типи відтворення населення: архетип, традиційний, сучасний (раціональний).

 3. Демографічні революції та їх зміст.

 4. Демографічний вибух: причини та наслідки.

 5. Демографічне постарішання – об’єктивний, історично зумовлений процес.

 6. Поняття режиму відтворення населення. Нетто-коефіцієнт та брутто-коефіцієнт відтворення населення.

 7. Розмежування понять типу та режиму відтворення населення.

 8. Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.

 9. Модифікації концепції демографічного переходу та їх зміст.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]