Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod Reko_Демография.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
847.36 Кб
Скачать

Навчальні завдання

Завдання. Користуючись даними таблиці проаналізуйте динаміку чисельності населення світу по регіонах і накресліть загальний графік. Висновки запишіть.

Таблиця 5.1

Динаміка чисельності населення світу

Регіони світу

1900

1920

1940

1960

1980

1985

2000

Євразія

1375

1453

1839

2338

3315

3574

3925

Африка

130

141

191

273

472

547

1204

Північна Америка

81

117

146

199

252

265

305

Латинська Америка

64

91

123

215

356

404

641

Австралія і Океанія

6

9

11

16

23

24

25,5

2. На основі таблиці 5.2. проаналізуйте динаміку чисельності населення України. Побудуйте графік. Зробіть висновки.

Таблиця 5.2

Динаміка чисельності населення України, (млн. Чол.)

Роки

1629

1764-1774

1870

1897

1913

1922

1931

1936

1940

1950

1959

1970

1979

1989

1991

2001

2006

2011

N, млн. чол.

Використовуючи наукову і науково-популярну літературу, ресурси Інтернет законспектуйте:

1. Концепції демографічного переходу.

2. Демографічні революції та їх зміст.

3. Причини та наслідки демографічного вибуху.

Інформаційні джерела

 1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 97-125.

 1. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 391-407.

 1. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 136-158.

 2. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 122-137.

 3. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища школа, 1993. – С. 9-25, 39-50, 350-361.

Тема 5: Відтворення населення як єдність демографічних процесів. Практичне заняття 6. Шлюб і сім’я як демографічні категорії.

 1. Поняття про шлюб, шлюбність і шлюбний стан.

 2. Шлюбна і статева поведінка.

 3. Припинення шлюбу і розлучуваність.

 4. Зміни в шлюбній поведінці.

 5. Медико-географічні підходи до вивчення віково-статевої структури населення. Поняття про телегонію.

 6. Студентська сім’я: проблеми створення та існування.

 7. Групування сімей за родинними ознаками.

Запитання для самоконтролю та підготовки до модульного контролю

  1. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

  2. Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.

  3. Структура соціально-нормативної регуляції репродуктивної поведінки в історичному контексті.

  4. Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.

  5. Вимірювання народжуваності: загальний та інтервальні коефіцієнти.

  6. Таблиці смертності та середньої тривалості життя.

  7. Табличний коефіцієнт смертності; показники, що характеризують тривалість життя.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]