Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ME-konsp-Tema3-ukr.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
248.32 Кб
Скачать

Міжнародна економіка Конспект лекцій і завдання

Перейти до рос. варіанту

Тема 3. Міжнародна торгівля План:

 1. Сутність міжнародної торгівлі (МТ), її роль

 2. Основні показники МТ

 3. Види і методи МТ, МТ товарами і послугами

  1. Міжнародні товарні біржі

  2. Міжнародні аукціони

  3. Міжнародні тендери

  4. Міжнародні виставки і ярмарки

 4. Товарообмінні операції

 1. Сутність міжнародної торгівлі (МТ), її роль

Міжнародна торгівля - система міжнародних товарно-грошових відносин між країнами світу.

Переваги, що отримують країни від участі у міжнародній торгівлі

 • Посилення спеціалізації у виробництві

→ можливість збільшення експорту →

   • нарощення виробництва,

   • оновлення устаткування, технологій

   • збільшення споживання

 • Накопичення країною капіталу – прибутку від МТ

Основні тенденції сучасного розвитку міжнародної торгівлі

 • Прискорення розвитку МТ в ІІ ½ ХХ ст.

 • 1950-1998 – зростання експорту в 16 разів

 • Основні центри МТ: Західна Європа, США

 • + Японія, Сінгапур, Гонконг, Тайвань…

 • Частка в МТ:

  • товарів – 80 %

  • послуг – 20

Основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі

 • Збільшення відкритості, взаємозалежності, інтеграції економік країн світу…

 • Збільшення впливу ТНК на МТ (≈ 1/3 всього імпорту, 3/5 – МТ машинами …)

 • Бартеризація МТ (≈ 30 %)

 • Збільшення частки наукомісткої продукції й енергоносіїв, послуг у МТ

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

Основні фактори, що впливають на зростання міжнародної торгівлі:

 • розвиток міжнародного поділу праці та інтернаціоналізація виробництва;

 • НТР;

 • діяльність транснаціональних корпорацій.

Для характеристики міжнародної торгівлі застосовується ряд показників:

 • вартісної і фізичний обсяг світового товарообігу;

 • загальна, товарна і географічна (просторова) структура;

 • рівень спеціалізації та індустріалізації експорту;

 • коефіцієнти еластичності МТ, експорту та імпорту, умови торгівлі;

 • зовнішньоторговельна, експортна та імпортна квоти;

 • торговий баланс.

= світовий експорт + світовий імпорт…

Зовнішньоторговельний оборот країни = експорт країни + імпорт країни

Напр., 2010 р. – світовий експорт = 14,9 трлн. дол.

Експорт України = 51,4 млрд. дол.

Імпорт України = 60,8 млрд. дол.

Структура світового товарообігу показує співвідношення в загальному його обсязі тих чи інших частин в залежності від обраного ознаки

Товарна структура світового товарообігу показує частку тієї чи іншої групи товарів у його загальному обсязі.

МТ сировиною і готовою продукцію = 20 : 77

МТ товарами і послугами = 4 : 1

Географічна (просторова) структура світового товарообігу характеризується його розподілом за напрямками товарних потоків - сукупності товарів (у вартісному фізичному вираженні), що рухаються між країнами.

Північ-Північ (60%), Північ-Південь (30 %), Південь-Південь (10 %)

Індекс спеціалізації - показує частку внутрішньогалузевої торгівлі (обмін деталями, вузлами…) в загальному обсязі світового товарообігу.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

Наприклад, структура Української МТ :

 • Орієнтованість експорту на переважно сировинну спрямованість, здебільшого (близько 70%) чорної металургії, що складається з продукції – 32%, хімічної промисловості – 12%, харчовий промисловості – 10%, машинобудівної – 10%;

 • Орієнтованість імпорту на життєво необхідну продукцію – нафту, газ – 52%, продукцію машинобудування – 13%, вугілля, що коксується, медикаменти, продукти харчування;

 • Украй нерівномірне розміщення експортного потенціалу України, коли 4 з 25 регіонів дають більш 50% експорту (Дніпропетровська, Донецька, Луганська й Одеська області);

 • Висока орієнтованість зовнішньої торгівлі України на республіки СНД (до 70% зовнішньоторговельного обороту);

 • Превалювання матеріалоємного устаткування в експорті продукції машинобудування.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

 1. Основні показники міжнародної торгівлі

 1. показники обсягів;

 2. показники структури;

 3. показники динаміки;

 4. показники результатів.

Показники обсягів МТ:

1)

 • обсяг експорту;

 • обсяг імпорту;

 • обсяг реекспорту;

 • обсяг реімпорту.

2) зовнішньоторговельний обіг (ЗТО):

ЗТО = Е + І

3) чистий зовнішньоторговельний обіг (ЧЗТО):

ЧЗТО = ЗТО – Реекспорт – Реімпорт

Показники структури:

 • товарна структура;

 • географічна структура;

Показники динаміки:

темпів росту:

1) темпи росту експорту

Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%,

де Тр.е. – темпи росту експорту;

Ез.р. – обсяг експорту в звітному році;

Еб.р. – обсяг експорту в базисному році.

2) темпи росту імпорту

Тр.і. = Із.р. / Іб.р. * 100%,

де Тр.і. – темпи росту імпорту;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році;

Іб.р. – обсяг імпорту в базисному році.

3) темпи росту зовнішньоторговельного обігу

Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%,

де Тр.зт.об. – темпи росту зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;

ЗТОб.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.

Показники результатів:

1) Сальдо торгового балансу:

СТБ = Е – І

2) Експорт на душу населення:

Ед.н. = Ез.р. / населення,

де Е д.н. – обсяг експорту на душу населення в звітному році;

Ез.р. – обсяг експорту в звітному році.

3) Імпорт на душу населення:

Ід.н. = Із.р. / населення,

де І д.н. – обсяг імпорту на душу населення в звітному році;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році.

4) експортна квота (відношення експорту до ВВП)

Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%,

де Ек.в. – експортна квота;

Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.

5) імпортна квота

Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%,

де Ік.в. – імпортна квота;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.

6) квота зовнішньоторговельного обігу

ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%,

де ЗТОк.в. – квота зовнішньоторговельного обігу;

ЗТОз.р. – обсяг зовнішньоторговельного обігу в звітному році;

ВВП – валовий внутрішній продукт.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

 1. Види і методи МТ

Види МТ за специфікою взаємодії суб’єктів:

 1. традиційна (проста) торгівля

 2. бартерна і зустрічна (компенсаційна) торгівля

Методи міжнародної торгівлі

1. торгівля напряму (здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем)

2. торгівля через посередників

Види посередницьких операцій

 • операції купівлі-продажу

 • комісійні операції

 • агентські операції

 • брокерські операції

Інституційні посередники у міжнародній торгівлі:

 • Біржі

 • Міжнародні аукціони

 • Торги (тендери)

 • Міжнародні виставки та ярмарки

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Міжнародні товарні біржі

Термін “БІРЖА” – від лат. “bursa”– “шкіряний гаманець”

Перша біржа – у голландському м.Амстердам, XVII ст.

3 типа бірж – товарна, фондова, валютна

Основні субєкти – члени біржі і посередники

Товарна біржа - це ринок масових, якісно рівноцінних товарів, на які угоди здійснюються без їх наявності.

Види товарних бірж:

 • універсальні

 • спеціалізовані

Біржові товари: бавовна, каучук, цукор, зернові, шовк, шерсть, кольорові метали, нафта, соєві, бобові, масло, кава, жива худоба, апельсиновий сік і т.д.

Міжнародні товарні біржі

98 % світового біржового товарообігу – 50 бірж, з яких:

84% обороту - біржі США,

8% - Великобританії,

6% - Японії

2% - товарні біржі ін. країн.

Річний обсяг світового біржового обороту

- 3,5-4 трлн.дол.

Найбільші світові біржі:

 • «Чикаго Борд оф Трейд» - 30% всього обсягу біржової торгівлі США (оборот - близько 500 млрд.дол. на рік), основні товари: золото, срібло, зернові, сік, боби.

 • «Чикаго Меркенталь» - 20%біржової торгівлі країни (оборот -понад 250 млрд. нарік), основні товари: свинина, жива худоба, картопля, яйця;

 • «Нью-Йоркські біржі» - 20% біржової торгівлі США (оборот - більше 260 млрд.дол. на рік), основні товари: кава,'цукор, шерсть, дорогоцінні метали, картопля, бавовна, апельсиновий сік.

Види біржових угод на товарній біржі

 • угоди на реальний товар

  • спот

  • форвард

 • ф'ючерсні угоди

 • хеджування

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5

Міжнародні аукціони

Товарний аукціон – це спеціально організований, періодично діючий ринок, де шляхом публічних торгів здійснюється продаж раніше оглянутих товарів покупцеві, що запропонував найвищу (найнижчу?) ціну.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]