Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 3. Методи фінансового менеджменту Питання для обговорення

  1. Сутність та види фінансового аналізу.

  2. Методи фінансового аналізу.

  3. Система інтегрального (дюпонівського) аналізу.

  4. Сутність та види фінансового планування.

  5. Розробка фінансової стратегії підприємства.

  6. Поточне й оперативне планування фінансової діяльності під­приємства.

  7. Методи фінансового контролю.

  8. Система моніторингу фінансової діяльності підприємства.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1.Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Розрахуйте коефіцієнт платоспроможності, дайте оцінку стану й динаміці платоспроможності компанії за 2009 рік (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз показників платоспроможності компанії

Грошові кошти

Наступні платежі

Вид коштів

2008 р.

2009 р.

Вид платежів

2008 р.

2009 р.

Каса

310

250

Податки

1 180

1 400

Розрахунковий рахунок

456

370

Оплата праці

414

685

Інші грошові кошти

50

48

Інші витрати

2 750

3 200

Разом

Разом

Задача 2. Розрахуйте абсолютне та відносне вивільнення обі­гових коштів підприємства у 2009 р. в результаті більш ефек­тивного їх використання. У 2008 р. обсяг реалізації продукції компаній становив 26 053 тис. грн,а у 2009 р. – 17 315 тис. грн,середній залишок обігових коштів у 2008 р. – 4 622 тис. грн,а у 2009 р. – 4 118 тис. грн.

Задача 3. Розрахуйте необхідний приріст обсягу (у %) влас­них коштів підприємства у прогнозованому періоді для змен­шення коефіцієнту заборгованості до нормального рівня (70 %) за такими вихідними даними: обсяг активів підприємства у про­гнозованому періоді становитиме 5 014 тис. грн,а розмір влас­ного капіталу у звітному періоді – 957 тис. грн.

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворд.

Питання до кросворду:

0.Аналіз, що проводиться за допомогою дослідження фі­нансового стану платоспроможності та кредитоспроможності під­приємства, з метою пошуку подальших резервів підвищення ринкової вартості підприємства.

1.Аналіз, що здійснюють фінансові менеджери або заснов­ники підприємства, при цьому його результати є комерційною таємницею.

2.  Аналіз, що полягає в оцінці динаміки фінансових показ­ни­ків у часі.

3.  Аналіз, що здійснюється з метою виявлення умов фі­нан­сової діяльності, щоб вийти на планові показники.

4.Аналіз, що здійснюється аудиторами, податковими інспек­торами, страховими компаніями, банками, з метою перевірки правильності наданих фінансових результатів.

5.Аналіз, що здійснюється на наступний місяць, квартал, рік, декаду.

6.  Аналіз, що стосується окремих аспектів фінансової ді­яль­ності підприємства.

7.Аналіз, що полягає в необхідності порівняння між собою аналогічних фінансових показників.

8.Аналіз, що полягає в розкладанні фінансового показника на окремі складові

9.Коефіцієнт, що показує наскільки підприємство за раху­нок власного капіталу формує свої активи.

Практичне завдання 3.Дайте відповіді на тести до теми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]