Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 12. Управління прибутком підприємства Питання для обговорення

  1. Сутність підприємницького прибутку та його види.

  2. Показники, що визначають рівень прибутку.

  3. Політика формування прибутку підприємства.

  4. Фінансовий механізм формування операційного прибутку.

  5. Розрахунок ефекту операційного важелю (левериджу).

  6. Управління розподілом та використанням чистого прибутку.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Компанія «Kedzie Kord» мала за останні 3 роки такі баланс і звіт про прибутки та збитки (табл. 21 і 22).

Таблиця 21

Баланс компанії «Kedzie Kord» за 2007–2009 рр.

(тис. дол.)

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Грошові кошти

561

387

202

Дебіторська заборгованість

1 963

2 870

4 051

Запаси

2 031

2 613

3 287

Оборотні активи

4 555

5 870

7 540

Основні засоби

2 581

4 430

4 364

Разом активів

7 136

10 300

11 904

Кредиторська заборгованість

1 862

2 944

3 613

Нарахування

301

516

587

Короткострокові кредити банку

250

900

Короткострокова кредиторська заборгованість

2 413

4 360

Довгострокова кредиторська заборгованість

500

1 000

Власний капітал

4 223

4 940

Разом зобов’язань і власного капіталу

7 136

10 300

Таблиця 22

Звіт про прибутки та збитки компанії «Kedzie Kord» за 2007–2009 рр.

(тис. дол.)

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Виручка від продажу

11 863

14 952

16 349

Собівартість реалізованої продукції

8 537

11 124

12 016

Загальногосподарські та комерційні витрати

2 349

2 659

2 993

Прибуток до оподаткування

977

1 169

1 340

Податки

390

452

576

Прибуток після сплати податків (чистий прибуток)

587

717

764

Визначити тенденції розвитку компанії та її фінансовий стан за допомогою індексного і процентного аналізу.

Задача 2. Компанія «High-Low Plumbing» здійснює продаж сан­техніки. Її фінансова звітність за 3 роки надана в табл. 23.

Таблиця 23

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]