Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 4. Формування активів підприємства Питання для обговорення

 1. Поняття та склад активів підприємства.

 2. Політика формування активів підприємства.

 3. Особливості формування активів підприємства на різних ета­пах його розвитку.

 4. Методи визначення потреби в окремих видах активів та оп­тимізація їх складу.

 5. Оцінка сукупної вартості активів підприємства.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть висновки за ними.

Задача 1. Ви маєте такий баланс і звіт про доходи за 2008 і 2009 рр. (табл. 3 і 4).

Таблиця 3

Баланс підприємства за 2008–2009 рр.

(тис. грн)

Активи

2008 р.

2009 р.

Гроші на рахунках

250

310

Цінні папери, що швидко реалізуються

315

220

Заборгованість клієнтів

800

1 200

Товарно-матеріальні запаси

1 100

1 000

Фіксовані активи

3 200

3 600

Всього активів

Пасиви

Заборгованість постачальникам

308

226

Короткострокові позички

195

313

Інші поточні зобов’язання

1 000

830

Довгострокова заборгованість

900

1 100

Звичайні акції

3 250

3 680

Всього пасивів

Амортизаційні відрахування у 2009 р. становили 10 тис. грн.

За фінансовими даними вирахуйте, як змінились активи, сума боргових зобов’язань та власного капіталу з 2008 по 2009 р.

Вкажіть, чи пов’язані ці зміни з джерелами коштів та з на­пря­мами їх використання.

Таблиця 4

Звіт підприємства за 2008–2009 рр.

(тис. грн)

Виручка від продажу товарів

1 000

Операційні та інші витрати

700

Дохід до вирахування процентів за позику та податків (ПДВ)

300

Проценти

100

Прибуток до утримання податків

200

Податок за ставкою 25 %

80

Прибуток після утримання податків

120

Задача 2. Фірма очікує, що обсяг податку на прибуток буде дорівнювати 2,4 млн грн у наступному році та стільки ж через рік. Продаж здійснюється рівномірно протягом року. На основі даної інформації складіть баланс і звіт про прибутки на кінець року:

 • готівка: мінімум 4 % річного обсягу продажу;

 • рахунки дебіторів: 60-денний середній період інкасації на основі річного обсягу продажу;

 • товарно-матеріальні запаси: обертаються 8 раз на рік;

 • основні засоби: 500 000 грн, капітальні затрати дорівню­ють амортизації;

 • рахунки кредиторів: купівлі за місяць;

 • накопичені платежі – 3 % обсягу продажу;

 • заборгованість банку: зараз 50 000 грн. Можна отримати кредит до 250 000 грн;

 • довгострокова заборгованість: зараз 300 000 грн; виплата до кінця року 75 000 грн;

 • акціонерний капітал – 100 000 грн. Ніяких поповнень не передбачається;

 • нерозподілений прибуток – зараз 500 000 грн;

 • коефіцієнт прибутковості – 8 % обсягу продажу;

 • дивідендів немає;

 • собівартість реалізованої продукції – 60 %;

 • закупівлі – 50 % собівартості реалізованої продукції;

 • податок на прибуток – 25 %.

Задача 3. Визначте розмір фондовіддачі обладнання та кое­фі­цієнт інтенсивного використання обладнання ремонтно-меха­нічного цеху заводу, якщо вартість обладнання цеху на початок року становить 71 тис. грн. З 1 березня введено в експлуатацію обладнання вартістю 50,3 тис. грн. З 1 квітня вибуло обладнання вартістю 20,6 тис. грн. Розмір виробництва продукції 76,5 тис. т. Ціна за 1 т – 490 грн. Виробнича потужність 110 тис. т.

Задача 4. Транспортне підприємство має оборотні кошти в розмірі 800 000 грн, а поточну заборгованість – 500 000 грн. Який вплив виявлять конкретні операції на коефіцієнт по­криття?

Придбані дві нові вантажівки за 100 000 грн готівкою.

Підприємство взяло короткостроковий кредит у розмірі 100 тис. грн.

Продана додаткова кількість звичайних акцій нового випуску на суму 200 000 грн для розширення декількох терміналів.

Підприємство збільшує свою кредиторську заборгованість, щоб сплатити дивіденди в сумі 40 000 грн готівкою.

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворди.

Кросворд 1.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]