Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
985.6 Кб
Скачать

Вимоги до знань та умінь студентів:

Знати:

 • загальні положення основних галузей права України;

 • зміст суспільних відносин, які врегульовані відповідними галузями права;

 • зміст правових положень, які формують правовий стан людини і громадянина в державі;

 • обсяг прав і свобод людини у сучасному суспільстві;

 • зміст сучасних економічних правовідносин у державі;

 • обсяг нормативно правових документів, які регулюють сферу майбутньої професійної діяльності;

 • загальні засади підприємницьких правовідносин та особливості правового врегулювання підприємництва в обраній сфері діяльності;

 • загальні процесуальні норми захисту прав та інтересів людини в сучасному суспільстві;

 • обсяг правових положень, необхідних для здійснення керівництва власним бізнесом у обраній спеціалізації;

 • основи податкового права та комплекс прав та обов'язків платника податків – фізичної особи.

Вміти:

 • здійснювати правовий аналіз конкретних суспільних відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної галузі права;

 • самостійно розв'язувати практичні правові ситуації;

 • самостійно розшукувати потрібні нормативно-правові документи для розв'язування юридичної проблеми;

 • складати документи правового характеру;

 • вільно користуватись нормативно-правовою базою у професіональній діяльності;

 • мати практичні навички організації трудових правовідносин на підприємстві;

 • визначати та розв'язувати трудові суперечки;

 • організувати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність у обраній сфері.

Тематичний план

Назва розділів і тем

Обсяг роботи студента, годин

Всього

З викладачем

Самостійна

робота

Лекцій

Семінарських

занять

Практичних

занять

1

2

3

4

5

6

РОЗДІЛ І. Основи Конституційного права України

12

4

1

1

6

Тема 1.1 Конституція України та її політичне і юридичне значення.

12

4

1

1

6

РОЗДІЛ II. Основи теорії держави і права

8

2

2

-

4

Тема 2.1 Загальне вчення про державу.

4

1

1

-

2

Тема 2.2 Загальне вчення про право.

4

1

1

-

2

РОЗДІЛ III. Основи адміністративного права України

8

1

2

1

4

Тема 3.1 Адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини.

8

1

2

1

4

РОЗДІЛ IV. Основи цивільного права і цивільного процесу

15

4

2

2

7

Тема 4.1 Поняття, джерела і завдання цивільного законодавства України. Юридичні особи. Право власності.

4

2

-

-

2

Тема 4.2 Загальні положення про зобов'язання, правочин, договір.

11

2

2

2

5

РОЗДІЛ V. Основи трудового права. Право соціального захисту.

15

6

-

4

5

Тема 5.1 Поняття, принципи та джерела трудового права. Основні трудові права громадян.

2

2

-

-

-

Тема 5.2 Трудовий договір. Прийняття на роботу. Укладання трудового договору. Переведення. Контракт. Колективний договір і його відмінність від індивідуального трудового договору.

3

1

-

1

1

Тема 5.3 Робочий час. Час відпочинку. Право на відпустку. Поняття і види.

3

1

-

1

1

Тема 5.4 Заробітна плата і її правове регулювання в Україні. Пільги для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

7

2

-

2

3

РОЗДІЛ VI. Основи кримінального права.

8

1

-

1

6

Тема 6.1 Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття злочину та його ознаки.

4

1

-

-

3

1

2

3

4

5

6

Тема 6.2 Покарання за кримінальним правом.

4

-

-

1

3

РОЗДІЛ VII. Основи сімейного права. Нотаріат в Україні.

7

1

-

1

5

Тема 7.1 Загальні положення сімейного права України.

5

1

-

1

3

Тема 7.2 Загальні положення нотаріату України.

2

-

-

-

2

РОЗДІЛ VIII. Основи фінансового права України

8

1

2

1

4

Тема 8.1 Фінансова діяльність і фінансове право України.

4

1

1

-

2

Тема 8.2 Законодавство України про банки і банківську діяльність.

4

-

1

1

2

ВСЬОГО

81

20

9

11

41

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.