Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
985.6 Кб
Скачать

Питання для контролю знань

  1. Дайте визначення правоохоронного органу.

  2. Які елементи входять до складу системи правоохоронних органів України?

  3. Що спільного і що відмінного в юридичному статусі і завданнях міліції і служби безпеки, прокуратури та адвокатури, нотаріату та органів РАГСу?

  4. Намалюйте схему правоохоронних органів в Україні.

Місцеве самоврядування в Україні

ПЛАН

1. Поняття і принципи місцевого самоврядування в Україні.

2. Органи місцевого самоврядування в Україні.

3. Органи самоорганізації населення в Україні.

4. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування.

6. Гарантії місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – особлива форма організації влади на місцях, яка не є різновидом державної влади і не належить до жодного з трьох гілок державної влади.

За визначенням ст. 140 Конституції України і ст. 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. місцеве самоврядування є [гарантованим державою] правом [та реальною здатністю] територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно [або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування] вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і закону України. (Слова у квадратних дужках є лише у визначенні, що дається в Законі).

Місцева виконавча влада. Виконавчу владу в областях і районах, м. Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації на чолі з головами місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих держадміністрацій призначаються і звільняються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів (ст. 118 Конституції).

Місцеве самоврядування – це право територіальної громади – мешканців села (або декількох сіл, що вирішили об'єднатися в сільську громаду), селища, міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в рамках Конституції та Законів України. Місцеве самоврядування може здійснюватися як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Управління районами в містах відноситься до компетенції міських рад. Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст являють собою своєрідні вторинні органи місцевого самоврядування – районні та обласні ради. Мешканці населених пунктів з дозволу відповідних місцевих рад можуть самоорганізовуватися у домові, квартальні, вуличні та інші органи.

Депутати органів місцевого самоврядування обираються на основі загального прямого рівного виборчого права шляхом голосування терміном на 4 роки. Територіальні громади таким чином обирають сільського, селищного, міського голову, який одночасно очолює виконавчі органи відповідної ради. Голови районних та обласних рад обираються відповідною радою.

Розділ Конституції про місце самоврядування відповідає, в основному, Європейській Хартії про місцеве самоврядування, прийнятої Радою Європи 15 жовтня 1985 року. Зокрема, матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування складають рухоме і нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші грошові засоби, земля, природні ресурси, що перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їх загальної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад. Держава бере участь у формуванні бюджетів органів місцевого самоврядування.

Права органів місцевого самоврядування захищаються у судовому порядку. Рішення, що приймаються органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією і Законами України, є обов'язковими до виконання на відповідальній території. Рішення органів місцевого самоврядування за мотивами невідповідності їх Конституції або Закону України можуть бути призупинені в законному порядку, але скасовувати ці рішення має право тільки суд.

Таким чином, зафіксована в Конституції система органів самоврядування відповідає стандартам Ради Європи і протирічить традиційному розумінню радянської влади, заснованої на принципах демократичного централізму: в тому числі обов'язковість вищих рад для нижчих. Однак стверджувати, що європейська концепція цього питання у нас затвердилась остаточно – передчасно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.