Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

3. Аналіз основних засобів

Під основним капіталом (необоротними активами) підприємства розуміють сукупність усього майна, яке належить даному суб’єкту господарювання, у тому числі основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти.

До необоротних активів належать:

 • нематеріальні активи;

 • незавершене будівництво;

 • основні засоби;

 • довгострокові фінансові інвестиції;

 • довгострокова дебіторська заборгованість;

 • відстрочені податкові активи;

 • інші необоротні активи.

Враховуючи те, що питома вага основних засобів та необоротних активів може змінюватися внаслідок впливу зовнішніх факторів, необхідно звернути особливу увагу на зміну абсолютних показників форми № 1 за звітний період, яка відтворює рух основних засобів.

Аналізується рух основних фондів та амортизаційних відрахувань за попередній та поточні роки (форма 11-ОФ (річна) та за даними аналітичного бухгалтерського обліку за звітний період.

Проводиться оцінка ефективності використання основних засобів за показниками.

Показники стану й ефективності використання основних засобів (табл. 3.2). можна об’єднати в три групи, які характеризують:

 1. забезпечення підприємства основними засобами:

 • фондомісткість;

 • фондоозброєність;

 • коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства.

2) стан основних фондів:

 • коефіцієнт зносу основних засобів;

 • коефіцієнт придатності;

 • коефіцієнт оновлення;

 • коефіцієнт вибуття (приросту) основних засобів.

3) ефективність використання основних засобів:

 • фондовіддача;

 • рентабельність основних засобів.

Таблиця 3.2 – Показники ефективності використання основних фондів

Назва показника

Умовне позначення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

1.Коефіцієнт

придатності основних фондів

Кпр

Первісна вартість

основних засобів

Знос основних засобів

Ф.1р.030

Ф.1р.031

Відображає частину основних засобів, придатну до експлуатації.

прод. табл. 3.2

2. Коефіцієнт зносу основних фондів

Кз

Знос основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Ф.1р.032

Ф.1р.031

Характеризує інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу.

Рекомендоване значення <0,5.

3. Коефіцієнт відновлення

основних фондів

Кон

Вартість основних засобів, що надійшли за період

Вартість основних засобів на початок періоду

Ф.5р.100…р.180гр.5

Ф.5р.100…р180гр.14

Показує частку введених нових

основних засобів у загальній вартості основних засобів.

Рекомендоване значення >0,1.

4. Коефіцієнт вибуття основних фондів

Квиб

Вартість основних засобів, що вибули за період

Вартість основних засобів на початок періоду

Ф.5р.100…р.180гр.8

Ф.5р.100…р180гр.3

Характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих засобів.

Рекомендоване значення >0,1.

5. Частка активної

частини основних засобів

Чак

Вартість активної частини основних засобів

Вартість основних засобів

Ф.5р.130…р160гр.3 або гр.14

Ф.5р.100…р180 гр.3 або гр..14

Відношення вартості активної частини основних засобів(машини, обладнання, транспортні засоби тощо) до вартості всіх основних засобів.

6. Коефіцієнт майна виробничого призначення

Кмвп

Засоби виробництва

Активи

Ф.1р.010+р.030+р.100+р.120

Ф.1р.280

Характеризує частку засобів виробництва у вартості майна. Рекомендоване значення >0,5

7. Фондовіддача

Фв

Чистий дохід

Середня вартість основних засобів

Ф.2 р.035

Ф.1 р. 031

Показує скільки продукції припадає на кожну гривню вартості основних засобів.

прод. табл. 3.2

8. Фондомісткість

Фм

Середня вартість основних засобів

Чистий дохід

Ф.1 р.031

Ф.2 р. 035

Характеризує забезпеченість підприємства основними засобами.

9. Фондоозброєність

Фозб

Середньоріч-на вартість основних засобів

Середньо- облікова чисельність працівників

Ф.1 р.031

Ф.1-ПВ р.5050

Показує величину основних засобів на одного працівника

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]