Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

5. Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати – це бухгалтерський доку­мент, що відображає результати діяльності підприємства за певний період. Результати відображаються по окремих на­прямках діяльності організації – основній, іншій операційній та фінансовій. Оцінка результатів здійснюється шляхом зіставлення доходів і витрат за певний період.

Доход (виторг) від реалізації продукції

010

-

ПДВ, акциз, збір, інші відрахування з доходу

015;020; 025

=

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції

035

-

Собівартість реалізованої продукції

040

=

Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції

050; 055

-

Адміністративні

витрати

070

+

Витрати на

збут

080

+

Інші операційні

витрати

090

=

Прибуток (збиток) від операційної

діяльності

100;105

+

Доход від участі в капіталі,

інші фінансові доходи

10;120; 130

-

Фінансові витрати, витрати від

участі в капіталі, інші витрати

140; 150 160

=

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

170;175

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

+

Надзвичайні

Доходи 200 - Витрати 205

- Податки 210

=

Чистий прибуток (збиток)

220;225

Рис.2.5 – Формування чистого прибутку (збитку) підприємства

Звіт про фінансові результати містить такі характеристи­ки результатів діяльності організації:

- виторг від реалізації — це вартість реалізованої продукції або наданих послуг за звітний період.

- валовий прибуток від основної діяльності (прибуток від реалізації) являє собою різницю між виторгом від реалізації й витратами на реалізовану продукцію.

Економічний зміст прибутків від основної діяльності по­лягає в оцінці ефективності виробничої діяльності підпри­ємства.

Чистий прибуток – прибуток, що залишається в розпоря­дженні підприємства після сплати податків – ключова харак­теристика ефективності діяльності підприємства. Чистий при­буток є основним джерелом збільшення власного капіталу підприємства. Показник розраховується як різниця між ба­лансовим прибутком і податком на прибуток.

Напрямки використання чистого прибутку визначаються самим підприємством. Чистий прибу­ток може бути спрямований на формування фондів і резервів підприємства (збільшення власного капіталу), виплату диві­дендів, погашення кредитів, сплату штрафів і пені, утримання об'єктів соціальної сфери та ін.

На рис. 2.5 представлене формування чистого прибутку (збитку) підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]