Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

2. Завдання аналізу капіталу

При проведенні аналізу капіталу слід врахувати, що:

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва.

2. Капітал характеризує фінансові ресурси, які забезпечують йому дохід.

3. Капітал є основним джерелом збагачення його власників.

4. Капітал підприємства визначає його ринкову вартість.

5. Зміна капіталу характеризує ефективність господарської діяльності.

Залежно від мети проведення та виділених кваліфікаційних ознак розрізняють наступні форми аналізу капіталу підприємства (таблиця 4.1)

Таблиця 4.1

Ознака

Форми аналізу

За об'єктами дослідження

- аналіз формування капіталу;

- аналіз використання капіталу

За ступенем деталізації

- аналіз формування і використання капіта­лу в цілому по підприємству;

- аналіз формування і використання капіта­лу за видами діяльності;

- аналіз формування і використання капіта­лу за структурними підрозділами.

Основні напрямки аналізу капіталу підприємства.

  1. Порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду.

  2. Порівняння показників капіталу за ряд попередніх періодів.

  3. Структурний аналіз капіталу за видами діяльності.

  4. Структурний аналіз власного капіталу.

  5. Структурний аналіз позикового капіталу.

  6. Порівняльний аналіз показників капіталу з оптимальними значеннями.

  7. Порівняльний аналіз показників капіталу підприємства із запланованими.

  8. Розрахунок коефіцієнтів оборотності капіталу.

  9. Розрахунок показників рентабельності капіталу.

3. Аналіз структури капіталу

У процесі аналізу капіталу підприємства, в першу чергу, ви­вчають зміни в його структурі, складі та дають їм об'єктивну оцінку.

Особливу увагу звертають на рух джерел залучених коштів, які поділяють на дов­гострокові, короткострокові кредити та позики, кредиторську за­боргованість, поточні зобов'язання за розрахунками. Проводять та­кож порівняння структури активів та пасивів балансу, дають оцінку фа­кторів, які впливають на співвідношення власного та позикового капіталу.

Таблиця 4.2

Капітал

Код рядка балансу

На початок року

На кінець року

Відхилення

1.Капітал разом

р.640

2. Власний капітал

р.380

2.1.Власний оборотний капітал

р.260 + р.270 до 1 року - р.620 - р.430 до 1 року - р.630 до 1 року

3.Позиковий капітал

р.430 + р.480 + р.620 + р.630

3.1.Довгострокові зобов'язання

р.430 понад 1 рік + р.480 + р.630 понад 1 рік

3.2.Короткострокові кредити та по­зики

р.500 + р.510

3.3.Поточні зобов'язання за розрахунками

р.430 до 1 року + р.620 + р.630 до 1 року- р.500-510

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]