Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Важливим показником оцінки фінансової стійкості підприємства є темп приросту реальних активів.

Реальні активи – це реально існуюче майно підприємства і фінансові вкладення за їх справжньою вартістю. До реальних активів не належать нематеріальні активи, знос основних засобів і матеріалів, позикові кошти.

Темп приросту реальних активів визначається за формулою:

[7.1]

де ДФІ – довгострокові фінансові інвестиції, А – темп приросту реальних активів, %; ОЗ – основні засоби і вкладення за вирахуванням вартості зносу нематеріальних активів; З – запаси засобів і матеріалів; Г – грошові кошти без урахування використання позикових коштів; індекс «0» – минулий (базисний) рік; індекс «1» – звітний рік.

Далі аналізують динаміку та структуру джерел фінансових ресурсів із аналітичного балансу та визначають показники фінансової стійкості із таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Аналіз фінансової стійкості

Назва показника

Умовне позначення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

Наявність власних коштів

В

Власний капітал – Необоротні активи

Ф.1 р.380 + р.430 – р.080

Характеризує наявність влас-них джерел для фінансування запасів

прод.табл.7.1

Наявність власних та довгострокових коштів

ВД

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи

Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 + р.630 – р.080

Характеризує наявність капіталізованих джерел для фінансування запасів

Наявність загальних коштів

ЗК

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання + Короткострокові кредити банків – Необоротні активи

Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 + р.630 + р.500 – р.080

Характеризує наявність загальних джерел для фінансування запасів

Запаси

Зп

Виробничі запаси + Готова продукція + Незавершене виробництво + Товари + Витрати майбутніх періодів

Ф.1 р.100 + … + р.140 + р.270

Характеризує величину запасів підприємства

Надлишок (дефіцит) власних коштів

Фв

Наявність власних коштів – Запаси

В – Зп

Характеризує забезпеченість запасів власними коштами

Надлишок (дефіцит) власних та довгострокових коштів

Фвд

Наявність власних та довгострокових коштів – Запаси

ВД – Зп

Характеризує забезпеченість запасів капіталізованими джерелами

Надлишок (дефіцит) загальних коштів

Фзк

Наявність загальних коштів – Запаси

ЗК – Зп

Характеризує забезпеченість запасів загальними джерелами фінансування

Трьохкомпо-нентний показник типу фінансової стійкості

S

S = {S1(±Фв), S2(± Фвд), S3(Фзк)}

S(Ф) = 1, якщо Ф ≥ 0

S(Ф) = 0, якщо Ф < 0

Абсолютна стійкість:

S = {1,1,1}

Нормальна стійкість:

S = {0,1,1}

Нестійке становище:

S = {0,0,1}

Кризовий стан:

S = {0,0,0}

Коефіцієнт фінансового ризику

Кфр

Позикові кошти

Власний капітал

(Ф.1 р.480 + р.620 + р.630) / (Ф.1 380 + р.430)

Характеризує рівень використання підприємством позикових джерел

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]