Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

2. Ліквідність ті її значення для оцінки фінансового стану підприємства

Під ліквідністю будь-якого активу розуміють його здатність перетворюватися на грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, протягом якого це відбувається.

Таблиця 6.1 – Групування активів підприємства

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Характеристика

Високоліквідні

А1

р.220+…+ р.240

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

Швидколіквідні

А2

р.150+…+ р.210

Отримані векселі, дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

Повільноліквідні

А3

р.100+…+р.140+р.250+р.270

Запаси(виробничі запаси, готова продукція, незавершене виробництво);дебіторська заборгованість; витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи

Важколіквідні

А4

р.080

Необоротні активи, які передбачено використовувати більше ніж 1 рік, а також прострочена дебіторська заборгованість; запаси готової продукції, що не мають попиту, витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню

Одним із способів оцінювання ліквідності на стадії попереднього аналізу є зіставлення певних елементів активів з елементами пасивів. З цією метою зобов’язання підприємства групуються за ступенем їх строковості, а його активи – за ступенем ліквідності, та їх зіставляють. (табл. 6.1 та табл. 6.2)

Основна ознака ліквідності – перевищення оборотних активів над короткостроковими пасивами, тим сприятливіший є фінансовий стан підприємства з позиції ліквідності.

Таблиця 6.2 – Групування пасивів підприємства

Групи

Умовне позначення

Сума рядків балансу

Характеристика

Найбільш термінові

П1

р.530+…р.610

Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання за розрахунками

Короткострокові

П2

р.500+…+р.520+р.630

Короткострокові кредити та інші позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 міс, доходи майбутніх періодів та векселі видані

Довгострокові

П3

р.480

Довгострокові зобов’язання;доходи майбутніх періодів понад 12 міс.

прод. табл. 6.2

Постійні(стійкі)

П4

р.380+р.430

Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу;забезпечення наступних витрат і платежів

Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю.

Організація може бути прибуткова, але слабо ліквідна. Наприклад, торговельна фірма, що нарощує обсяги продажі, але майже не має поточних активів.

Складання балансу за ліквідністю у таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – Аналіз ліквідності балансу

Актив

На початок періоду

На кінець періоду

Пасив

На початок періоду

На кінець

періоду

1. Високо ліквідні активи (А1)

Найбільш термінові зобов’язання (П1)

2.Швидко ліквідні (А2)

Короткострокові пасиви (П2)

3.Повільно ліквідні (А3)

Довгострокові пасиви (П3)

4. Важко ліквідні (А4)

Постійні пасиви (П4)

Баланс

Баланс

Для підтримки оптимальної ліквідності необхідно враховувати такі моменти:

  • у галузях та підприємствах, що швидко розвиваються, і мають високу оборотність (із часткою непередбачуваності) використовувати короткострокове фінансування;

  • відповідність між короткостроковими і довгостроковими фінансовими вкладеннями. Довгострокові вкладення повинні фінансуватися довгостроковими кредитами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]