Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

3. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

Під ризиком реального інвестиційного проекту розуміють ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрат очікуваного інвестиційного доходу в ситуації невизначеності умов його здійснення. До несприятливих умов, необхідно віднести:

 1. Зростання вартості основних засобів, необхідних для реалізації проекту внаслідок підвищення цін і тарифів.

 2. Підвищення вартості виробничих ресурсів, експлуатаційних витрат та видатків на оплату праці в період реалізації проекту.

 3. Зменшення ринкової ціни на продукцію, що виготовляється в процесі її реалізації.

 4. Інфляційні фактори.

 5. Зміни в державній політиці щодо оподаткування.

 6. Зміни в державній кредитній політиці.

 7. Зміни економічних механізмів управління в економічній і соціальній політиці.

 8. Інші фактори, включаючи екстремальні ситуації.

Ризик реального інвестиційного проекту є одним із найскладніших понять, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства, що має такі особливості:

 • об’єктивність прояву;

 • інтегрований характер;

 • високий рівень зв’язку з комерційним ризиком;

 • висока залежність від тривалості життєвого циклу проекту;

 • суб’єктивність оцінки, тощо;

Метою аналізу проектних ризиків є визначення:

1. Можливих шляхів зниження ризиків.

2. Ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження.

Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:

1. Виявлення ризиків проекту.

2. Оцінка ризику проекту.

3. Визначення чинників, що впливають на ризик.

4. Пошук шляхів скорочення ризику.

5. Врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту.

6. Врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту.

Усю різноманітність оцінки методів інвестиційних ризиків поділяють на дві групи:

 • формалізовані (кількісні) методи оцінки інвестиційних ризиків;

 • неформалізовані методи.

До кількісних методів оцінки ризику реальних інвестиційних проектів відносять:

 • статистичний;

 • метод експертних оцінок;

 • метод «дерева рішень»;

 • метод доцільності витрат;

 • метод використання аналогів;

 • метод зміни грошового потоку.

Серед неформалізованих методів, які широко використовують у проектному аналізі:

 • аналіз чутливості;

 • аналіз сценаріїв проекту;

 • метод імітаційного моделювання;

 • метод поправки на ризик коефіцієнта дисконтування.

1. Фінансовий стан підприємства………………………………………………………..6 3

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства……………………....8 3

3. Прийоми фінансового аналізу………………………………………………………..10 3

Тема 8. Ділова активність підприємства 4

План 6

1. Фінансовий стан підприємства 6

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства 6

3. Прийоми фінансового аналізу 6

1. Фінансовий стан підприємства 6

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства 8

Агрегований баланс 29

Таблиця 3.1 – Горизонтальний аналіз балансу підприємства 29

4. Оцінка власного капіталу підприємства 45

Тема 8. Ділова активність підприємства 73

План 73

Таблиця 8.1 – Аналіз обсягу реалізованої продукції 75

І. Ліквідація неплатоспроможності, тобто відновлення здатності підприємства здійснювати платежі за своїми невідкладними фінансовими зобов'язаннями. 98

ІІ. Відновлення фінансової стійкості підприємства 98

ІІІ. Забезпечення фінансової рівноваги в довготривалому періоді 98

V. Підбір санаторів 102

VI. Підготовка бізнес-плану санації 103

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]