Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

2. Прямий метод аналізу руху грошових коштів

У процесі аналізу потоку коштів використовують звіт про рух коштів, представлений у табл. 5.2.

Таблиця 5.2 – Звіт про рух коштів (прямий метод)

Найменування операцій по рахунках

Усього

1

2

3

4

5

Залишок коштів на початок періоду

+ Потік коштів по основній

діяльності

Надходження:

- від реалізації продукції, робіт, послуг;

- аванси, отримані від підприємств;

- розрахунки з підзвітними особами;

- інші надходження.

Витрата:

- оплата за сировину й матеріали;

- зарплата робітникам та службовцям;

- відрахування в бюджет і позабюджетні фонди;

- інші витрати.

+ Потік коштів по інвестиційній

діяльності

Надходження:

- реалізація довгострокових активів.

Витрата:

- довгострокові вкладення й інвестиції.

+ Потік коштів по фінансовій

діяльності

Надходження:

- надходження кредитів і позик;

- емісія акцій.

Витрата:

- повернення кредитів і позик;

- викуп акцій.

= Сукупний грошовий потік по всіх видах діяльності

Залишок коштів на кінець періоду

Даний метод застосований на аналізі руху коштів по рахунках підприємства. Прямий метод дозволяє показати основні джерела припливу й напрямки відтоку коштів, а також дає можливість робити оперативні висновки щодо достатності коштів для платежів по поточних зобов’язаннях і встановлює взаємозв’ язок між реалізацією й грошовим виторгом за звітний період.

Позитивною стороною використання прямого методу є те, що він дає змогу оцінити загальні суми припливу і відпливу грошових коштів підприємства, а отже, зробити висновки відносно достатності коштів для сплати за рахунками поточних зобов’язань, виділити ті статті, які формують найбільший приплив і відплив грошових активів у розрізі трьох видів діяльності.

Недолік цього методу полягає в тому, що він не розкриває взаємозв’язку отриманого фінансового результату зі зміннами грошових коштів на рахунку підприємства.

3. Прогнозування грошових потоків

Здійснення перспективного аналізу грошових потоків зводиться до обчислення можливих джерел надходження та витрачання грошових коштів і виконується в кілька етапів.

  1. Розраховується обсяг можливих грошових надходжень від продажу товару готівкою і в кредит. За допомогою балансового методу розраховуються величина грошових надходжень і зміна дебіторської заборгованості.

[5.1]

де, ,ДЗк – дебіторська заборгованість на початок і кінець періоду; Вp – виручка від реалізації; ГН – грошові надходження.

За наявності інших джерел надходження грошових коштів їх прогнозна сума додається до суми грошових надходжень від реалізації продукції.

  1. Розраховується обсяг витрачання коштів: погашення кредиторської заборгованості, на заробітну плату, адміністративні та інші постійні і змінні витрати, а також капітальні вкладення, сплату податків і дивідендів.

  2. Розраховується чистий грошовий потік.

  3. Розраховується сукупна потреба в короткостроковому фінансуванні. Сутність цього розрахунку полягає у визначенні розміру короткострокового банківського кредиту та плановий період, необхідного для забезпечення прогнозованого грошового потоку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]