Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

3. Типи фінансової стійкості

Абсолютна стійкість

Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів (ВОК); платоспроможність гарантована:

З<ВОК

Нормальна стійкість

Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики ( ); платоспроможність гарантована:

З<ВОК+

Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан

Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики ( ); платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

З<ВОК+ +

Кризовий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистарчає «нормальних» джерел їх формування; підприємству загрожує банкрутство:

З>ВОК+ +

4. Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства

Даючи оцінку факторам, які вплинули на фінансову стійкість підприємства, слід зазначити, що вони можуть бути як залежними від підприємства, так і незалежними від його діяльності.

До незалежних факторів можна віднести:

- кризовий стан економіки;

- економічні умови господарювання;

- податкову і кредитну політику законодавчої та виконавчої влади країни;

- соціальний стан споживачів продукції (послуг);

- незадовільний платоспроможний попит;

- низький рівень фінансового ринку та інше.

До факторів, які повністю або частково залежать від підприємства, можна віднести:

  • вибір виду діяльності, складу та структури продукції (послуг);

  • впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;

  • забезпечення оптимального співвідношення між постійними та змінними витратами;

  • ефективне управління оборотними активами, недопущення понаднормативних залишків матеріалів, сировини, готової продукції, яка не знаходить попиту;

  • забезпечення раціональної структури капіталу;

  • правильний вибір тактики і стратегії управління фінансовими ресурсами, прибутком;

  • фінансове прогнозування, тобто дослідження та розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі.

Тема 8. Ділова активність підприємства

План

1. Поняття ділової активності підприємства

2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

3. Оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства

  1. Поняття ділової активності підприємства

Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів й ефективність поточної основної виробничої діяльності та може бути от­римана в результаті порівняння діяльності даного підпри­ємства з іншими підприємствами.

Критерії оцінки ділової активності підприємства:

- широта ринків збуту продукції;

- наявність продукції, що йде на експорт;

- репутація підприємства, що виражається у популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства, й ін.

- ступінь виконання плану за основними показника­ми, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

- рівень ефективності використання ресурсів підприєм­ства.

Для аналізу необхідно зробити порівняльну динаміку основних показників, їхнє співвідношення:

Тпбр> Так>100%,

де Тпб , Тр, Так — відповідно темп зміни прибутку, реалізації, авансованого капіталу.

Ця залежність означає, що:

- економічний потенціал підприємства зростає;

- у порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу об­сяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ре­сурси підприємства використовуються більш ефективно;

- прибуток зростає випереджуючими темпами, що свід­чить про відносне зниження витрат вироб­ництва й обіг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]