Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

5. Послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства

Основними принципами та послідовністю аналізу фінансового стану підприємства є експрес-аналіз та деталізований аналіз фінансового стану підприємства.

Експрес-аналіз. Мета аналізу – оцінка фінансового стану підприємства. Його виконують в три етапи:

- підготовчий;

- попередній огляд;

- економічне читання і аналіз звітності.

Мета підготовчого етапу – рішення про доцільність аналізу фінансової звітності. Для цього ознайомлюються з аудиторський висновком.

Мета попереднього огляду – це ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу для того, щоб оцінити умови роботи у звітному періоді, визначення основних тенденцій показника діяльності та якісні зміни в майбутньому.

Мета етапу економічного читання і аналізу звітності – це узагальнена оцінка результатів діяльності підприємства.

Експрес аналіз – відображення невеликої кількості найбільш важливих показників і відстеження їх динаміки.

Після проведення експрес-аналізу потрібно проаналізувати:

- господарські кошти підприємства і їх структуру;

- основні активи підприємства;

- структуру та динаміку оборотних коштів підприємства;

- основні результати фінансово-господарської діяльності;

- ефективність використання фінансових ресурсів підприємства.

Закінчується експрес-аналіз висновками про фінансовий стан підприємства, а також пропозиціями щодо шляхів його поліпшення.

Деталізований аналіз. Мета налізу – характеристика майнового і фінансового стану підприємства за результатами фінансової діяльності у звітному періоді, а також можливості розвитку підприємства на перспективу.

Програма деталізованого аналізу включає:

1. Попередній огляд економічного і фінансового стану підприємства:

- характеристика загального напряму фінансово-господарської діяльності;

- виявлення «хворих» статей звітності.

2. Оцінка економічного потенціалу підприємства:

а) оцінка майнового стану

- вертикальний аналіз балансу;

- горизонтальний аналіз балансу;

- аналіз якісних зрушень у майбутньому стані;

б) оцінка фінансового стану:

- оцінка ліквідності;

- оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка результативності фінансового-господарської діяльності:

- оцінка основної діяльності;

- аналіз рентабельності;

- оцінка стану на ринку цінних паперів.

Деталізований аналіз закінчується характеристикою та оцінкою основних показників, що використовувались у фінансовому аналізі підприємства.

6. Користувачі фінансового аналізу (бухгалтерської звітності)

Рис 1.2 – Користувачі фінансового аналізу (бухгалтерської звітності)

Тема 2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства План

1. Необхідність та мета складання фінансової звітності

2. Вимоги до фінансової інформації

3. Принцип підготовки фінансової звітності

4. Баланс підприємства та його складові

5. Звіт про фінансові результати

6. Звіт про рух грошових коштів

1. Необхідність та мета складання фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства – це стандартна форма подання інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату, ефективність його діяльності за певний період часу та перспективи розвитку на майбутнє.

Підприємство регулярно повинне складати звіти для:

 • сприяння плануванню та контролю організаційної діяльності;

 • успішної співпраці з постачальниками фінансів;

 • виконання вимог законодавства;

 • слушного оподаткування.

Планування та контроль організаційної діяльності на підприємстві сприяють поліпшенню системи управління підприємством і попереджують:

 • затоварення;

 • помилки в розрахунках цін;

 • розкрадання запасів;

 • виявлення нерентабельних операцій;

 • безнадійні борги.

Фінансові звіти показують величину прибутку, отриманого підприємством; дають змогу розрахувати прогнозні показники на певний період часу, попереджають про погіршення фінансового стану підприємства.

Під час аналізу потрібно вирішити такі основні завдання :

 1. Дати оцінку виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства.

 2. Визначити вплив факторів на фінансові показники і платоспроможність підприємства.

 3. Знайти і визначити резерви та розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.

 4. Оцінка розрахунково – платіжної дисципліни стану незавершених розрахунків.

 5. Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

 6. Забезпеченість підприємства обіговими коштами, зокрема – власними.

 7. Оцінка взаємовідносин з банками і фінансовими органами.

 8. Аналіз стану обіговості оборотних коштів, тощо.

Для аналізу використовують такі дані: фінансовий план, бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), дані бухгалтерського обліку та поточні матеріали фінансового відділу, інші необлікові матеріали.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]