Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

1. Поточна неплатоспроможність;

2. Критична неплатоспроможність;

3. Надкритична неплатоспроможність.

Методичні рекомендації Міністерства економіки України ознакою поточної неплатоспроможності при наявності простроченої кредиторської заборгованості (Пп) вважають негативну різниця між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів, фінансових інвестицій і його поточних зобов'язань, що визначається так:

Пп= + + + + - [11.6]

− рядок активу балансу „ Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших;

– рядок активу балансу "Інші фінансові інвестиції";

–рядок активу балансу "Поточні фінансові інвестиції";

, – рядки активу балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти "(в національній та іноземній валюті);

– підсумок за розділом IV пасиву балансу – "Поточні зобов'язання ".

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце, якщо на початку і в кінці кварталу мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт загальної ліквідності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом у кінці звітного кварталу менше їх нормативних значень 1,5 і 0,1 відповідно.

Якщо за підсумками року коефіцієнт загальної ліквідності менше 1 і підприємство не отримало прибутку, то такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності.

Надкритична неплатоспроможність відповідає фінансовому становищу боржника, коли він, відповідно до Закону, зобов'язаний звернутися в місячний термін до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство, тобто, коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання його грошових зобов'язань в повному обсязі перед іншими кредиторами.

При цьому необхідно, щоб кожна з цих характеристик могла отримати поглиблену диференціацію.

ІV. Виявлення і оцінка основних факторів, які зумовлюють кризовий стан підприємства

Передумовою виникнення банкрутства є взаємодія різноманітних факторів, що мають об'єктивний характер і зумовлюється операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства

V. Оцінка терміновості реагування на окремі кризові явища в фінансовому розвитку підприємства і розробка фінансової стабілізації підприємства

В залежності від масштабів кризового стану, система заходів фінансової стабілізації може бути спрямована на:

1. Усунення неплатоспроможності підприємства.

2. Відновлення його фінансової стійкості чи зміну фінансової стратегії з метою забезпечення стійкого економічного росту.

В процесі аналізу:

1. Вивчають можливості підприємства в подоланні кризових тенденцій за рахунок росту чистого грошового потоку.

2. Зменшення обсягу боргових зобов'язань і перетворення їх з довгострокових на короткострокові.

3. Ліквідації необґрунтованих перевитрат і непродуктивних витрат.

4. Зниження рівня коефіцієнта операційного важеля і т.п.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]