Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

6. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів показує джерела та напрямки використання грошей підприємства за певний період часу, а також зміни у структурі грошових коштів підприємства. Іншими словами, він відображає надходження та використання грошових коштів підприємства в результаті його діяльності за якийсь певний період часу (звітний період).

Під терміном грошові кошти розуміють як готівку, так і інші грошові кошти та їх еквіваленти (цінні папери). Звіт містить грошові кошти трьох джерел для будь-якого підприємства:

- грошові кошти від виробничої діяльності;

- грошові кошти від інвестиційної діяльності;

- грошові кошти від фінансової діяльності.

Грошові кошти від виробничої діяльності – це кошти, що отримані в результаті проведення ділових операцій, які є значною частиною прибутку підприємства. Виробнича діяльність – головне джерело грошових коштів, де надходження грошей здійснюється за рахунок продажу продукції, а їх використання іде на оплату матеріалів, заробітну платню та ін.

Інвестиційна діяльність складається з:

  • інвестицій у матеріальні активи (будівлі, земля та обладнання);

  • інвестицій в фінансові активи (акції, кредитні цінні папери, що випускаються самим підприємством).

Будь-яке придбання таких активів зменшує, а будь-який продаж збільшує грошовий потік підприємства.

Фінансова діяльність охоплює зміну складу та структури джерел фінансування за рахунок:

- продажу нових, щойно емітованих акцій інвесторам;

- виплату дивідендів інвесторам;

- продаж кредитних цінних паперів і виплати на них;

- отримання та виплати кредитних зобов'язань.

Якщо продаж нових акцій та кредитних цінних паперів збільшує грошовий потік підприємства, то виплата дивідендів і будь-яких кредитних зобов'язань зменшує грошовий потік.

Загальні принципи складання звіту про рух грошових коштів такі:

- зменшення ненадійних активів (веде до надходження грошей);

- збільшення ненадійних активів (веде до використання грошей);

- збільшення зобов'язань та акціонерного капіталу (веде до надходження грошей);

- зменшення зобов'язань (веде до використання грошей);

- врахування амортизації (не є джерелом грошових коштів, але необхідне корегування прибутку на її величину).

Баланс підприємства та звіт про фінансові результати є джерелами інформації при складанні звіту про рух грошових коштів.

Будь-які управлінські рішення впливають як на величину отриманого прибутку (чи збитків), так і на зміну активів і пасивів підприємства, особливо – оборотного капіталу (грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і поточних виплат). Всі ці зміни відбиваються в звіті про рух грошових коштів. Підприємство може працювати прибутково, але не мати грошей на рахунку.

Тема 3. Аналізування майна підприємства

План

1. Значення й методи аналізу майна підприємства

2. Аналіз структури та динаміки майна підприємства

3. Аналіз основних засобів

4. Оцінка ефективності використання нематеріальних активів

5. Характеристика стану та використання оборотних активів підприємства

6. Аналіз дебіторської заборгованості

7. Основні напрямки поліпшення використання майна та організації джерел його формування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]