Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metoduchka_texnichna_mex_CH_1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
9.46 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра технічної механіки

і сільськогосподарського

машинобудування

Методичний посібник

для виконання контрольних робіт

з дисципліни

«ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА»

Частина 1

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальностей:

«Електротехнічні системи електроспоживання»

«Світлотехніка та джерела світла»

Тернопіль – 2010

Методичний посібник для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна механіка» (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарського машинобудування,

протокол № від . .2010р.

Методичний посібник для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна механіка» (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла» схвалені та рекомендовані до друку на засіданні методичної комісії факультету переробних і харчових виробництв Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя,

протокол № від . .2010р.

Укладачі: ст. викл. Довбуш А.Д.

к.т.н., доц. Хомик Н.І.

асистент Ферендюк О.В.

Рецензент: д.т.н., проф. Андрійчук В.А.

Відповідальний за випуск: к.т.н., доц. Хомик Н.І.

ЗМІСТ

УМОВИ ЗАДАЧ 4

Задача №1. Визначення реакцій опор балки 4

Задача №2. Визначення реакції защемлення 4

Задача №3. Розрахунок на міцність і визначення переміщень

при розтягу і стиску 7

Задача №4. Визначення осьових моментів інерції

плоских перетинів 9

Задача №5. Розрахунок вала на кручення 12

Задача №6. Розрахунок на міцність при згині балок 14

Задача №7. Розрахунок вала на згин з крученням 16

Задача №8. Розрахунок на стійкість 18

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ 19

1. Статика 19

Приклад розв’язку задачі 1. Визначення реакцій опор балки 26

Приклад розв’язку задачі 2. Визначення реакцій защемлення 28

2. Центральний розтяг-стиск 29

Приклад розв'язку задачі 3. Розрахунок на міцність і визначення

переміщень при розтягу (стиску) 32

3. Геометричні характеристики плоских перетинів 36

Приклад розв'язку задачі 4. Визначення моментів інерції

плоских перетинів 39

4. Розрахунок вала на кручення 42

Приклад розв’язку задачі 5. Розрахунок вала на міцність і

жорсткість 44

5. Прямий поперечний згин 49

Приклад розв'язку задачі 6. Розрахунок балки на міцність 55

6. Сумісна дія згину з крученням 58

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]