Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_pr[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Кафедра “Системи електроспоживання та компютерних технологій у електроенергетиці”

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

О З Н А Й О М Ч О Ї П Р А К Т И К И

для студентів спеціальності

7.09063 – Електротехнічні системи електроспоживання

Тернопіль, 2009

Укладач: к.т.н., ст.викладач Буняк О.А.

Рецензент: д.т.н., професор Євтух П.С.

Відповідальний за випуск: к.т.н., ст. викладач Буняк О.А.

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри «Системи електроспоживання та комп’ютерних технологій у електроенергетиці

Протокол №___ від “___”__________ 2009 р.

Методичні вказівки схвалені та рекомендовані до друку на засіданні методичної комісії електромеханічного факультету Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

Протокол №___ від “___”_____________ 2009 р.

1. Мета і задачі практики

Мета практики – введення студентів у курс майбутньої діяльності; загальне знайомство з процесом виробництва, розподілу і споживання електроенергії; ознайомлення з основним енергетичним і електротехнічним устаткуванням; одержання практичних навичок читання й упорядкування найпростіших електричних схем; розвиток інтересу до обраного фаху.

Задача практики – ознайомлення з основами організації підприємств і структурою їхнього енергетичного господарства; основними питаннями стандартизації і якості електричної енергії і їхнього впливу на роботу устаткування; техніко-економічними показниками; технологічними процесами підприємства, основним електроустаткуванням і принципом його роботи.

У результаті проходження практики студенти повинні знати: сучасні технологічні схеми промислового виробництва і розподіл теплової й електричної енергії; основні засоби одержання змінного і постійного струму; основне електроенергетичне устаткування електростанцій, підстанцій, електричних мереж і систем електропостачання підприємства; основи техніки безпеки в електроустановках.

Вміти: читати найпростіші технологічні та електричні схеми; візуально розрізняти основне енергетичне устаткування /котел, турбіна, генератор, трансформатор, повітряні і кабельні лінії, вимикачі, роз'єднувачі, розрядники, трансформатори струму та напруги; виконувати найпростіші електромонтажні і ремонтні роботи; вести спостереження й орієнтуватися в електроустановках.

2. Зміст практики

Ознайомча практика проводиться на підприємствах міста або області і супроводжується організацією навчальних занять і екскурсій по окремих цехах, підрозділах підприємства в цілому, з ціллю знайомства і вивчення технологічного процесу, схем електропостачання, застосовуваного новітнього устаткування. В ході ознайомчої практики студенти повинні ознайомитися:

  • із організацією та управлінням підприємства, технологічними процесами і виробництвом робіт цеху, лабораторії, відділу;

  • із схемами живлення електроприймачів і розподілом електроенергії по підприємству, цеху; із постановкою питань охорону праці на підприємстві, правилами техніки безпеки й охорони оточуючого середовища;

  • із системою проведення кабелів, монтажем електропроводу, спорудженням повітряних ліній, переліком електроустаткування, що застосовується на підприємстві, із конструкцією і призначенням силових кабелів і електричних проводів, що застосовують у системах електропостачання;

- із конструкцією комплектних розподільних пристроїв, трансформаторних підстанцій, місцями їхнього встановлення й умовами експлуатації;

- із розміщенням розподільних шаф, щитів, електричних апаратів 0,4 кВ, освітлювальних електричних пристроїв заводу;

- із вимірювальними електричними приладами і схемами їхнього підключення; із призначенням і встановленням захисного заземлення і захисних засобів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]