Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_pr[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

3. Навчальні заняття та екскурсії

Теоретичні заняття зі студентами проводяться у вигляді лекцій за такими темами:

1. Призначення і електроустаткування навчальних і науково-дослідних лабораторій.

2. Електроенергетичне устаткування для виробництва, передачі і розподілу електроенергії і його техніко-економічні показник .

3. Електричні апарати і принципи їх роботи.

4. Проблема економії енергоресурсів на підприємстві.

У період практики необхідно провести такі екскурсії:

- ознайомлення з технологічним процесом і підприємством у цілому;

- ознайомлення із системою електропостачання підприємства;

- ознайомлення з основним електроустаткуванням та схемами низьковольтних розподільних мереж.

4. Зміст звіту про практику

Звіт оформляється на аркушах паперу формату 210 297 мм, повинен бути зшитим і мати наскрізну нумерацію. Об’єм звіту 30-35 сторінок рукописного тексту зі схемами і таблицями.

Рекомендовані розділи звіту:

4.1. Вступ. Коротка довідка про підприємство.

4.2. Організація і управління підприємством і структура енергетичного хазяйства.

4.3. Електрозахисні засоби і організаційно-захисні міри на підприємстві.

4.4. Живлення електроприймачів та розподіл електроенергії по підприємству.

4.5. Принципи роботи і конструкції основних електричних апаратів комутаційної апаратури низької напруги (0,4 кВ).

4.6. Опис і виконання індивідуального завдання.

5. Керівництво практикою

Виконання студентами програми практики контролюється керівниками від університету та керівниками від підприємства на протязі всього періоду практики.

Контроль полягає в перевірці виконання студентами розділів Програми, ведення робочих записів, підготовка звітів, дотримання правил внутрішнього розпорядку, що прийняті на базі практики, та наказів про практику. Перевірка ведеться персонально по кожному практиканту не менше двох разів на тиждень.

Завершується практика захистом звіту. Залік диференційований. Захист проводиться перед комісією у складі керівника практики і спеціалістів університету. Строк захисту не пізніше 10-ти днів з початку семестру після практики.

6. Теми, які необхідно розкрити у звіті

6.1. Основи техніки безпеки при роботі на електричних пристроях

Електрозахисні засоби

Електрозахисні засоби - це переносні і перевізні вироби, які служать для захисту людей, що працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом, від впливу електричної дуги й електромагнітного поля.

По призначенню ці засоби розділяються на ізолюючі, що захищають і допоміжні.

Ізолюючі засоби мають високу діелектричну міцність і спроможні довгостроково витримувати робочу напругу сітки; у свою чергу, вони діляться на дві групи: основні і додаткові.

Додаткові не можуть самостійно забезпечувати захист від ураження струмом і служать для посилення захисної дії основних ізолюючих захисних засобів.

Огороджуючі засоби призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин, а також для попередження помилкових операцій із комутаційними апаратами. Це - тимчасові переносні огородження (щити, клітки), ізолюючі накладки, ковпаки; тимчасові переносні заземлення і попереджувальні плакати. Плакати по призначенню розділяються в такий спосіб: остережні - постійні "Висока напруга - небезпечно для життя". установлювані зовні дверей і огороджень напругою вище I кВ, для напруг нижче I кВ - "Під напругою - небезпечно для життя" і переносні: "Стій! Висока напруга", установлювані на тимчасових огородженнях при напрузі вище I к і там же, до I к - "Стій! Небезпечно для життя". Плакат "Не влазь - уб'є" вішають у місцях входу при роботах на висоті; заборонювальні - переносні "Не включати - працюють люди", "Не включати - робота на лінії", "Не відчиняти - працюють люди" встановлюють на приводах роз'єднувачів /вимикачів/, ключах керування в диспетчерських вузлах, на штурвалах засувок до устаткування, де працюють люди; дозволяючі - переносні "Працювати тут", установлюють в місцях ведення робіт , "Влазити тут" - на вході в обгороджене мотузкою простір робіт.

Допоміжні засоби призначені для індивідуального захисту від світлових, теплових і механічних впливів і т.д., тобто від несприятливого або небезпечного впливу зовнішнього середовища, у якому знаходиться людина при виконанні експлуатаційних або монтажних робіт на електроустановках і мережах. До них відносяться захисні окуляри, індивідуальний комплект, що екранує, протигази, спеціальні рукавиці, респіратори, захисні пояси і пазурі, спецодяг для гарячих і хімічно активних цехів і т.д.

Організаційні захисні заходи

Ці заходи містять вимоги технічної експлуатації і техніки безпеки по організації обслуговуванню мереж і установок.

Оперативне обслуговування передбачає:

чергування на електроустановках;

періодичні і позачергові огляди;

оперативні переключення;

Електроустановки обслуговує такий персонал:

адміністративно-технічний - керівники, начальники служб і відділів РЕУ, ПЕО, ПЕС, РЕС, цехів, лабораторій, електростанцій, їхні заступники, інженери, техніки, майстри, що займалися експлуатаційно-ремонтним обслуговуванням електроустановок;

черговий диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові вдома;

ремонтний – ІТР і робітники, що виконують ремонтно-експлуатаційне обслуговування, персонал электролабораторий;

оперативно-ремонтний - виконує оперативне обслуговування і ремонтні роботи на закріплених електроустановках.

Для попередження ураження напругою кроку забороняється підходити до місця замикання в ЕРУ б...35 кВ ближче 4 м. Оперативні переключення комутаційною апаратурою вище I кВ виконуються тільки в діелектричних рукавичках.

Виконавчі роботи: Роботи підрозділяються:

- із зняттям напруги, коли зі струмоведучих частин знята робоча напруга;

- під напругою на струмоведучих частинах, коли роботи ведуться безпосередньо на цих частинах до I кВ, а також в установках вище I кВ і високовольтних лініях до 1 кВ, якщо на забезпечено безпечну відстань від людини до струмоведучих частин;

- без зняття напруги на струмоведучих частинах - роботи, виконувані за постійними і тимчасовими огородженнями, на корпусах устаткування, на ізоляції кабелів.

До початку робіт необхідно провести організаційні і технічні заходи щодо забезпечення безпеки робіт.

Організаційні заходи: видача нарядів-допусків і розпоряджень; видача дозволів на підготування робочих місць і допуску; допуск; нагляд під час роботи; перевід на інше робоче місце; перерва в роботі до її закінчення.

При підготовці робочого місця для робіт із зняттям напруги технічні заходи виконують у такому порядку:

- відключають комутаційну апаратуру і вживають заходів проти випадкового або помилкового вмикання; вивішують забороняючі плакати на ручних приводах і ключах дистанційного керування;

- перевіряють відсутність напруги на частинах, на які накладається заземлення;

- накладають заземлення;

- вивішують застережливі і дозволяючі плакати, захищають робоче місце від частин, які знаходяться під напругою.

Вказівки по додаткових захисних заходах

Заходи безпеки при обслуговуванні основних електроустановок. Крім загальних заходів безпеки кожний вид електроустановок через конструктивні відмінності потребують свої специфічні заходи.

Генератори (асинхронні компенсатори). Обертовий незбуджений генератор із відключеною АГП вважається такий, що знаходиться під напругою. Роботи в ланцюгах статора і ротора ведуться з ізолюючими під спостереженням чергового персоналу. Допускається одноособова робота в ланцюзі ротора чергового або двох робітників електролабораторії. Роботу ведуть у головному уборі і спецодязі.

При роботі на електродвигуні більш I кВ або механізмі, що приводить його врух, пов'язаної з контактом із струмоведучими або обертовими частинами, ставиться додатково заземлення на кабелі (від’єднаним або не від’єднаним). Засувки, шибери вентиляторів насосів і інші засоби закривають на замок.

Ручне керування пусковою апаратурою проводиться в діелектричних рукавичках,

Комутаційні апарати. Перед допуском до роботи з апаратуру із дистанційним керуванням:

  • відключають ланцюги силові, оперативні і підігрівників (роз’єднують проводи, виймають запобіжники, вимикають роз'єднувачі і т.п.);

  • встановлюють у неробочий стан приводи (закривають вентилі магістралей пневмоприводів, випускають стиснуте повітря і т.п.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]