Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_pr[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

6.2 Електричні проводи і кабелі"

Мета - вивчення конструкцій проводів і кабелів, які використовуються у системах електропостачання для передачі електричної енергії, їхнє маркування й області застосування.

Неізольовані проводи. Для повітряних ліній електропередач використовуються переважне проводи марок: А (провід алюмінієвий);

АС (провід сталеалюмінієвий); АСУ (алюмінієвий із посиленим сталевим сердечником); АСО (алюмінієвий із полегшеним сталевим сердечником). Проводи зі сталевим сердечником мають підвищену механічну міцність.

Мідні неізольовані проводи через велику дефіцитність міді і високу вартість застосовуються тільки у виняткових випадках.

Для передачі невеличких потужностей (наприклад, для сільськогоспо-дарських потреб і т.п.) застосовуються сталеві багатопровідникові проводи ПС і з мідистої сталі ПМС. Якщо вимагається дуже висока механічна міцність електрична провідність використовуються бронзовий (Е) і сталебронзовий (ВР) провід.

Останнім часом при монтажі підстанцій застосовують порожнисті алюмінієві проводи площею перетину 500 мм2. Ці проводи скручиваются з 12 фасонних дротів і мають зовнішньої діаметр біля 45 мм;

Встановлювані проводи. Асортимент цих виробів дуже великий, причому велика кількість проводів різноманітних призначень, що не охоплюються чинними стандартами, випускається по окремих технічних умовах.

Силові кабелі. Силові кабелі змінного струму виконуються з паперовою просоченою ізоляцією на 1...500 кВ, із гумовою ізоляцією на 500...6000 В і з пластмасовою оболонкою на 1...35 кВ.

Кабелі з паперовою ізоляцією до 35 кВ просочуються в’язким маслоканіфольним складом. Кабелі з пластмасовою ізоляцією 1...6 кВ виготовляються з ізоляцією жил із поліетилену або полівінілхлоридного пластику. Кабелі 110 кВ і вище виготовляються з паперовою ізоляцією і з метою запобігання іонізації - в газових і масляних плівках працюють при надлишковому тиску олії або газу, що підтримується спеціальною апаратурою. Конструкція захисних покриттів, матеріал жил і оболонок, тип ізоляції і конструкція умовно вказують у позначеннях марки кабелю.

6.3. Комутаційна апаратура низької напруги 0,4 кВ.

Мета - вивчення принципів роботи і конструкцій основних комутаційних електричних апаратів 0.4 кВ.

Комутаційні електричні апаратинизької напруги - це апарати, призначені для вмикання і вимикання електричних ланцюгів низької напруги (рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, повітряні автоматичні вимикачі і т.д.).

Рубильники

Рубильники призначені для ручного безпосереднього або дистанційного замикання і розмикання електричних ланцюгів і не розраховані на відключення значних струмів. Рубильник, який не містить пристрою гасіння дуги, називають роз’єднувачем. Його призначення - відключення ланцюга без струму і створення в ланцюзі місця видимого розриву.

Основними елементами рубильника є: нерухомі вмикаючі контакти; рухливі контакти, закріплені шарнірно в інших нерухомих контактах; пристрій гасіння дуги, що складається, зокрема, із моментного ножа і пружини; привід (ручка).

Найважливішою частиною рубильника є контакти. Майже виключне застосування в цих апаратах знаходять вмикаючі контакти. У рубильниках на малі струми контактне натискання забезпечується за рахунок пружних властивостей матеріалу губок, а на струми від 100 А и вище сталевими пружинами. Із збільшенням натискання падає перехідний опір, але збільшується зношення контактів через тертя, і це обмежує розмір натискання.

Для надійного відключення й охорони ножів від обгорання рубильники виконуються з моментним відключенням. Під моментним розуміють таке відключення, при якому тривалість процесу відключення дуже незначна і не залежить від характеру впливу на ручку приводу. Паралельно з головним ножем включається другий моментний ніж, зв'язаний із головною пружиною. У включеному положенні струм в основному протікає по головному ножі. При вимиканні з нерухомих контактних губок спочатку виходить головний ніж. Дуги при цьому не виникає, тому що струм при цьому не переривається, а продовжує протікати по моментному ножі, що силою тертя утримується в нерухомих контактах. При достатньо відведеному головному ножі пружина розтягнеться і витягне з контактів моментний ніж, на якому виникає дуга відключення.

Швидкість руху моментного ножа і розкриття контактів визначаються пружиною, що відключає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]