Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiNI.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
411.65 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ПУЛЮЯ

 

 

 

 

 

кафедра фінансів,

обліку і контролю

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «фінанси»

 

для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2013

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання // Н.І. Константюк – Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя, 2013. – с.18

 

 

Укладач: 

Константюк Наталія Іванівна, к. е. н., доцент

                                                                

Рецензент:

Винник Тетяна Михайлівна, к. е. н., доцент

 

 

 

 

 

Методичні вказівки розглянуті і затвердженні

на засіданні кафедри “Фінансів, обліку і контролю”

Протокол № 2 від 20 вересня 2013р.

 

Схвалено і рекомендовано до друку

засіданням методичної комісії

факультету економіки і підприємницької діяльності

Протокол № __  від _____________ 2013р.

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Індивідуальна розрахункова робота з дисципліни «Фінанси» є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Її метою є допомогти студентові практично закріпити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Фінанси».

Індивідуальна розрахункова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійному узагальненню й аналізу інформаційних джерел, статистичних і практичних матеріалів, що характеризують фінансові процеси у сфері фінансів суб’єктів господарської діяльності.

Індивідуальна розрахункова робота ставить за мету здійснити комплексну оцінку фінансового станупідприємства.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання або, іншими словами, вона дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі. Оцінка майнового та фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для прийняття різноманітних управлінських та фінансових рішень щодо проблемних питань купівлі-продажу бізнесу, напрямків виробничого розвитку, залучення чи здійснення інвестицій тощо.

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично й всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити негативні тенденції у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка напрямів його розвитку та вивчення його реального фінансового стану та з’ясування можливостей підвищення ефективності функціонування за допомогою проведення раціональної фінансової політики. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом обчислення системи економічних показників, які характеризують фінансово-господарське становище суб’єктів господарювання, основними з яких є: показники прибутковості, показники оцінки майнового стану, показники ліквідності та платоспроможності, показники фінансової стійкості та стабільності, показники рентабельності.

На основі вивчення різноманітних методик аналізу фінансового стану підприємства його доцільно здійснювати у такій послідовності:

     аналіз активів підприємства та джерел їх утворення (пасивів) підприємства;

     аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

     аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

     оцінка ділової активності підприємства;

     аналіз фінансової стійкості підприємства;

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]