Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англійська мова, 2 курс.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики україни

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Англійська мова

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІI КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТІВ БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО

ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(поглиблене вивчення)

Суми

“ДОВКІЛЛЯ”

2003

УДК 811.111’36+57](075.8)

ББК 81.2 АНГЛ-923+28 я73

P 93

Рекомендовано методичною радою Сумського національного аграрного університету як навчальний посібник протокол №10 від 26.05.2003

Р е ц е н з е н т и

д. сільгосп. наук, проф. Котенджі Г.П.

к. філол. наук, доцент Мандич Е.Г.

ст. викладач Кравчук Т.В.

Автори-упорядники

Байдак Л.І., Дацко О.В., Камінська Н.М., Курінний О.В.

P 93 Profound English for the Students of Agriculture: Навчальний

посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультетів

технологічного та харчових технологій (поглиблене вивчення) /

За ред. к.філол.н., доцента Кобжева О.М. – Суми: Видавництво

“Довкілля”, 2003. – 251 с.

ISBN 966-8078-20-9.

Навчальний посібник побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що відповідає вимогам програми та охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.

Тексти стосуються побутової, країнознавчої, загальнофахової та фахової тематики. Система вправ спрямована на вироблення навичок і вмінь використовувати лексико-граматичний матеріал, що вивчається, в ситуаціях реального спілкування.

Для студентів вищих навчальних аграрних закладів.

ББК 81.2 АНГЛ-923+28 я73

ISBN 966-8078-20-9 © Автори-упорядники Байдак Л.І.,

Дацко О.В., Камінська Н.М.,

Курінний О.В., 2003

© СНАУ, 2003

© БНВП "ЕОНС",

Видавництво "Довкілля", 2003

UNIT 1

Grammar: Indefinite Tenses (Present, Past, Future)

Topic: Travelling

Reading: Text A. A Letter to a Friend

Text B. Adventure Holidays

Talking Points

Grammar

Indefinite tenses (active voice)

I. The Use of Indefinite Tenses.

  • The Present Indefinite is used:

1) to express a recurrent or permanent action in the present;

e.g. He lives in Kiev with his mother. Він живе у Києві з матір’ю.

2) to express an action or state which does not refer to any particular time;

e.g. Sugar dissolves in water. Цукор розчиняється у

воді.

3) to express a planned future action mostly with verbs denoting motion ( to go, to come, to leave, to start, to arrive…).

e.g. I leave Moscow tomorrow. Завтра я виїжджаю з Москви.

  • The Past Indefinite is used:

1)to express a single or permanent action which took place in the past;

e.g. I saw you in the street yesterday. Я бачив тебе на вулиці

вчора.

2) to express a succession of past actions;

e.g. I dressed, went downstairs, had Я одягнувся, зійшов some tea and left for work униз, випив чаю і пішов на роботу.

  • The Future Indefinite is used to express a single, permanent

or recurrent action in the future.

e.g. He’ll work abroad next year. Наступного року він працюватиме за кордоном.

II. The Formation of Indefinite Tenses.

Present

Past

Future

usually, often, always, seldom, hardly ever, occasionally

yesterday, ago,

last …, the other day, in 1998

tomorrow, next …,

in two days

+

?/-

+

?/-

+

?/-

I

we

you V

they

do/don’t + V

Ved (V2)

did/didn’t + V

will (shall)+ V

will (shall) / won’t

(shan’t)+ V

will + V

will/won’t+V

he

she Vs

it

does/doesn’t + V

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.