Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСИ 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
1.56 Mб
Скачать

32. Підтвердження трудового стажу свідками.

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій.

У довідці має бути вказано наступне: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка

Додатково в довідці наводяться такі відомості: :,

- стосовно трактористів-машиністів підприємств сільського господарству (в тому числі

колгоспів) - про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції;

- стосовно жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства (в тому числі в колгоспах) - про виконання встановлених норм обслуговування;

- стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязбиральному обробленні тютюну, - про зайнятість на перелічених роботах, протягом повного сезону.

За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.

За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті - одним із подружжя або іншим членом сім'ї, який проживав разом з ним у даний період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку.

Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором з колективом громадян - власників худоби. У тих випадках, коли трудовий договір було укладено за участю виконкомів сільських, селищних рад народних депутатів, до уваги беруться видані ними довідки.

Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами, які легалізовані МЗС (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення до укладення відповідних двосторонніх угод).

33. Поняття страхового стажу та його значення для права соціального забезпечення.

У процесі реформування системи соціального забезпечення законодавець надав страховому стажу юридичного значення. Цей термін вживається в різних нормативних ктах. Під ним, зокрема, розуміють:

- період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством (ст.9 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування);

- період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за який сплачено страхові внески (п.9 ст.2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"). У ст.7 цього Закону вказаний термін розглядається як період (сума періодів), протягом якого особа підлягає страхуванню і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у порядку, встановленому законодавством;

- період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено страхові внески (нею, роботодавцем) (п.12 ст. 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування м& випадок безробіття");

- період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і згідно із цим Законом за який сплачено страхові внески (ст. 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). У ст. 24 цього Закону уточнено, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Зміст страхового стажу порівняно із змістом загального трудового стажу вужчий, оскільки до нього не включаються періоди суспільно корисної діяльності, коли особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню Залежно від виду соціального страхування враховуються періоди трудової пі іншої діяльності, за які сплачуються страхові внески.

До страхового стажу для обчислення пенсії згідно ст.24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховуються періоди, за які сплачені страхові внески:

- застрахованою особою;

- на користь застрахованої особи:

• час догляду за малолітніми дітьми, інвалідами 1 групи, дітьми-інвалідами, престарілими (80 років);

• час строкової служби в армії;

• за час отримання допомоги по безробіттю (10% мінім. внеску із поступовим збільшенням до 100%мінім, внеску за рахунок держ. бюджету);

• військової служби офіцерського складу - за умови компенсації несплачених страхових внесків.

Страховий стаж, необхідний для обліку тих періодів, за які фактично сплачувались страхові внески до того чи іншого виду загальнообов'язкового державного соціального страхування та обчислення середнього заробітку, на підставі якого визначається розмір пенсії чи окремого виду страхової допомоги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.