Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ринок і регіоналістика (С.П.Сонько В.В.Кулішов,....doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
4.64 Mб
Скачать

4.5. Питання для обговорення

 1. Економіко-географічні аспекти економічного районування.

 2. Визначення економічного району.

 3. Просторове “наповнення” економічного району.

 4. Роль територіальної структури у формування економічних районів.

 5. Роль форм територіальної організації промисловості у формуванні ядер економічних районів.

 6. Об’єктивність просторового механізму формування економічних районів.

 7. Залежність рівня розвитку економічних районів від їх віку.

 8. Вплив суспільно-економічних відносин на формування економічних районів.

 9. Об’єктивність та суб’єктивність економічного районування.

 10. Економічне районування, як засіб практичного управління територією держави.

 11. Пристосованість теорії економічного районування до ринкової економіки.

4.6. Тестові завдання

1. Економічний район – це:

а) абстрактна розумова категорія;

б) територія, яка чимось відрізняється від інших;

в) словосполучення, яке придумали вчені, щоб якось розважити студентів;

г) всі відповіді вірні.

2. Економічне районування – це:

а) закономірний процес, що проходить у просторі в ході його господарського освоєння;

б) традиційний напрямок економічної географії;

в) розділ радянської економічної географії, який відрізняє її від західної;

г) всі відповіді вірні.

3. Територіальна структура – це:

а) те, що робить економічний район об’єктивною категорією;

б) малюнок території;

в) те, що залишається на території після її господарського освоєння;

г) всі відповіді вірні.

4. Ядра економічних районів складаються з:

а) осередкових елементів територіальної структури;

б) ареальних елементів територіальної структури;

в) форм територіальної організації промисловості;

г) всі відповіді вірні.

5. “Промислові райони, промислові агломерації, промислові вузли, промислові центри, промислові пункти” – це:

а) вільний набір слів;

б) форми територіальної організації промисловості;

в) ядра економічних районів;

г) всі відповіді вірні.

6. Економічні райони бувають – поліцентричні, моноцентричні, децентричні:

а) за кількістю ядер;

б) за співвідношенням ядер і периферії;

в) за кількістю промислових центрів;

г) всі відповіді вірні.

7. Економічні райони відрізняються один від іншого:

а) спеціалізацією господарства;

б) комплексністю господарства

в) віком;

г) всі відповіді вірні.

8. Теорія економічного районування є складовою:

а) теорії історичного розвитку продуктивних сил та виробничих відносин;

б) теорії фірми;

в) теорії розміщення;

г) теорії раціональних очікувань.

9. Від чого не залежить процес економічного районування:

а) від державного устрою;

б) від розміру території;

в) від ринкового оточення країни;

г) від досягнень науки та техніки.

10. Рівень виробничих відносин, що визначають загальний рівень та форми організації продуктивних сил району – це:

а) визначальний фактор обєктивності існування економічного району;

б) один з головних відправних моментів теорії розміщення;

в) фактор, що впливає на можливості суспільно-економічних перетворень в регіоні;

г) показник, що характеризує ефективність управління господарськими процесами.