Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Характеристика підсистем фінансового планування

Підсистеми фінансового планування

Форми розроблюваних планів

Період планування

Перспективне (стратегічне) планування

Прогноз звіту про прибутки та збитки

Прогноз звіту про рух грошових коштів

Прогноз бухгалтерського балансу

3-5 років

Поточне планування

План доходів і видатків операційної діяльності

План доходів і видатків інвестиційної діяльності

План надходження і витрачання грошових коштів

Балансовий план

1 рік

Оперативне планування

Платіжний календар

Касовий план

Декада, місяць, квартал

Поточний план складається на один рік. У ньому деталізують доходні і видаткові статті, використовують точніші порівняно з перспективними планами методи розрахунків. Цей вид фінансового планування характеризується розробленням конкретних видів фінансових планів. Вони дають можливість підприємству визначити на поточний період усі джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, а також визначити структуру активів та капіталу фірми на кінець планового періоду. Дані, включені у поточні фінансові плани, характеризують такі параметри:

  • фінансову стратегію підприємства;

  • результати фінансового аналізу за попередній період;

  • плановані обсяги виробництва і реалізації продукції, а також інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

  • систему розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих видів ресурсів;

  • чинну систему оподаткування;

  • чинну систему норм амортизаційних відрахувань;

  • середні ставки кредитного та депозитного процентів на фінансовому ринку тощо.

Оперативне планування доповнює поточне і використовується з метою контролю за надходженням поточної виручки на поточний рахунок та витрачанням наявних фінансових ресурсів. Для здійснення оперативного планування фінансової діяльності розробляються комплекси короткострокових планових завдань щодо фінансового забезпечення основних напрямів господарської діяльності підприємства.

Оперативне фінансове планування включає складання та використання платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби у короткостроковому кредиті.

Платіжний календар – це оперативний фінансовий план, який розробляють зазвичай на місяць із розбивкою на декади або тижні. У ньому визначають очікувані грошові потоки ( у національній та іноземній валютах) за всіма напрямами і термінами їх надходження й використання, а також порівнюють залишки грошових коштів, їх надходження і вибуття та оцінюють спроможність підприємства вчасно виконувати всі свої поточні фінансові зобов’язання.

Касовий план – це план обороту готівки підприємства, необхідний для контролю за її надходженням і витрачанням. Він потрібний підприємству для того, щоб більш точно визначити розмір зобов’язань перед працівниками із заробітної плати, нарахувань на заробітну плату та інших виплат.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]