Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

4. Бюджетування в системі оперативного фінансовго планування

За умов ринкової економіки спостерігається відхід від загального планування на підприємстві в бік фінансового з розробленням цілої низки бюджетів за структурними підрозділами, тобто відзначається зростання ролі внутріфірмового фінансового планування.

Бюджет – це оперативний план підприємства, що складається у формі кошторису або балансу доходів і витрат на короткостроковий період із метою найбільш ефективного витрачання коштів підприємства.

Процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням являє собою бюджетування.

Бюджетування – це технологія складання, коригування, контролю та оцінки виконання поточних фінансових планів (бюджетів), суть якої полягає в узгодженні між собою основних складових фінансово-господарської діяльності: збуту, постачання, виробництва, фінансів із метою досягнення певних фінансових результатів.

Бюджетування базується на таких вимогах:

 • структурованість бюджетів;

 • розроблення бюджетів усіма підрозділами;

 • обґрунтованість показників бюджетів;

 • забезпечення єдиного порядку підготовки, розгляду та розміщення бюджетів;

 • забезпечення єдиного порядку аналізу виконання бюджетів.

Бюджетування має спрямовуватись на виконання таких основних завдань:

 • визначення складу й обсягу витрат, пов’язаних із діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів;

 • забезпечення покриття запланованих витрат фінансовими ресурсами.

У системі оперативного фінансового планування бюджети, що складаються, класифікуються за низкою ознак (рис. 10.2).

Бюджетування здійснюється за схемою: „підприємство – підрозділ –підприємство”. На етапі „підприємство – підрозділ” підприємство доводить до підрозділів основні натуральні і затратні показники. Підрозділи на основі отриманих показників становлять відповідні бюджети. На етапі „підрозділ –підприємство” підрозділи складені бюджети надають підприємству для їх зведення в єдиний бюджет. Інтегрування бюджетів підрозділів у бюджет підприємства загалом здійснюється вільно, бо завдання підрозділів такі самі, як і завдання підприємства.

Процес бюджетування на майбутній рік починається з аналізу виробництва і реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та визначення рівня, до якого можуть бути знижені витрати та збільшено прибуток. Потім здійснюється вибірка і розрахунок економічною службою підприємства основних економічних показників, які входять у стратегічний план підприємства, та доведення їх до окремих підрозділів у розрізі відповідних періодів. На основі одержаних показників підрозділи розробляють прогнозні бюджети, координують їх показники, затверджують і доводять до виконавців.

На основі індивідуальних бюджетів підрозділів, що характеризують прогнозовані обсяги продажу продукції, робіт, послуг, витрат виробництва тощо, складається консолідований (зведений) бюджет підприємства.

Зведений бюджет містить дві частини:

  • операційний бюджет;

  • фінансовий бюджет.

Операційний бюджет уключає систему таких бюджетів:

 • бюджет продажу;

 • бюджет виробництва;

 • бюджет витрат за їх видами (адміністративних, витрат на збут, трудових витрат тощо);

 • прогноз собівартості продукції, що реалізується;

 • прогноз фінансових результатів (прибутків і збитків).

Фінансовий бюджет уключає:

 • бюджет грошових коштів;

 • бюджет капітальних інвестицій;

 • прогнозний бухгалтерський баланс.

Схема бюджетів у складі оперативного фінансового планування підприємства дає змогу встановити ефективний контроль за формуванням витрат виробництва, виходом продукції, надходженням і витрачанням коштів, сприяє підвищенню ефективності виробництва.

бюджет з інвестиційної діяльності

бюджет з операційної діяльності

бюджет із фінансової діяльності

поточний бюджет (бюджет поточної діяльності)

капітальний бюджет (бюджет капітальних витрат)

функціональний (операційний) бюджет

комплексний (зведений) бюджет

статичний (стабільний) бюджет

гнучкий бюджет

Рис. 10.2. Класифікація основних видів бюджетів, що розробляються на підприємстві в процесі оперативного фінансового планування

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]