Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Тема 7. Кредитування підприємств

У період економічної кризи і кризи неплатежів господарюючі суб’єкти відчувають гостру нестачу фінансових ресурсів. Одним із засобів отримання додаткових фінансових ресурсів є кредит – фінансова операція, що полягає в наданні в тимчасове користування господарюючими суб’єктами матеріальних або грошових засобів на умовах повернення, платності, строковості, цільового використання і забезпечення. Суб’єктами кредитних відносин можуть бути будь-які самостійні підприємства.

У сучасній практиці господарювання переважає короткострокове кредитування підприємств, яке здійснюється на термін, що не перевищує одного року, і направлене на поповнення обігових коштів. Короткострокові кредити підприємствам надають комерційні банки або підприємства-постачальники у вигляді продажу товарів із відстроченням платежу. Розглядаючи два названих види кредиту, слід звернути увагу на відмінності між ними і способи надання.

Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. Необхідно розглянути класифікацію банківських кредитів за такими ознаками: цільове спрямування; термін кредитування; вид відсоткової ставки; валюта кредиту; види обслуговування.

Усі питання, пов’язані з наданням кредиту, банки здійснюють на договірній основі. Ознайомлюючись із змістом кредитної угоди, зверніть увагу на права й обов’язки сторін, що її уклали. Сама ж схема кредитування включає такі основні етапи:

  • розгляд заяви на кредит;

  • вивчення банком кредитоспроможності клієнта;

  • оформлення кредитного договору;

  • надання кредиту;

  • контроль за виконанням кредитного договору.

Вивчаючи зміст кожного з вищеперелічених етапів, особливу увагу слід звернути на висвітлення таких моментів: який пакет документів необхідно подати в банк разом із заявою на кредит; які фактори враховуються при оцінюванні кредитоспроможності клієнта; на основі яких методик визначається класність клієнта; які елементи включає механізм кредитування і на основі чого він обґрунтовується; які бувають способи надання позик залежно від обсягу кредиту; яким чином здійснюється контроль за процесом погашення позик та сплатою процентів; яку відповідальність несе позичальник при порушенні умов кредитного договору; в яких випадках банк може порушити справу про банкрутство підприємства-боржника; яка процедура задоволення вимог кредиторів за рішенням господарського суду.

Довгострокове кредитування здійснюється на фінансування капітальних вкладень. Для оформлення кредитного договору на видачу довгострокової позики в банк необхідно подати техніко-економічне обґрунтування проекту з розрахунком окупності та рентабельності об’єкта кредитування. Ці дані служать основою для визначення ефективності позики і строків її окупності. Довгострокові позики можуть надаватися одноразовим платежем або поетапно. Порядок сплати процентів та погашення позик визначається в кредитному договорі за домовленістю сторін.

При вивченні цієї теми необхідно розглянути порядок нарахування простих і складних відсотків за кредитними операціями.

Своєрідним методом довгострокового кредитування виступає лізинг – форма матеріально-технічного постачання, яка поєднує оренду окремих об’єктів майна з відкриттям додаткової специфічної кредитної лінії. Заслуговують на увагу питання, що стосуються визначення плати за лізингові послуги, змісту лізингового договору, переваг лізингу порівняно з банківським кредитуванням, розвитку лізингу в Україні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]