Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

4. Показники стану та ефективності використання основних засобів

Для забезпечення відтворення основних засобів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних засобів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.

Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об’єднати в три групи (рис. 8.3.).

Фондомісткість

Фондоозброєність

Коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів

Коефіцієнт придатності основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Коефіцієнт приросту основних засобів

Фондовіддача

Рентабельність основних засобів

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів

Рис. 8.3. Показники забезпечення, стану та ефективності

Використання основних засобів

Фондоозброєність це відношення балансової вартості ос­новних фондів до середньооблікової чисельності прац­івників.

Фондомісткість це відношення балансової вартості основних фондів до вартості виробленої продукції.

Фондовіддача це відношення вартості виробленої продукції до балансової вартості основних фондів.

Коефіцієнт зносу основних фондів це відношення суми зносу основних фондів до балансової вартості основних фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондіввідношення залишкової вартості основних фондів до балансової вартості основних фондів (або 1 – коефіцієнт зносу).

Коефіцієнт оновлення основних фондів відношення вартості введених основних фондів за звітний період до вартості основних фондів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття основних фондів це відношення вартості виведених основних фондів за звітний період до вартості основних фондів на початок року.

Коефіцієнт приросту основних засобів – це відношення різниці вартості уведених і виведених основних засобів за звітний період до балансової вартості основних засобів.

Рентабельність основних фондів це відношення балансового прибутку до балансової вартості основних фондів на кінець звітного періоду, виражене у відсотках.

Питання для самоперевірки

 1. Що належить до основних засобів підприємства?

 2. На які групи поділяються основні засоби?

 3. Що розуміють під відтворенням основних засобів?

 4. У чому полягає суть понять зносу та амортизації основних засобів?

 5. Які існують методи нарахування амортизаційних відрахувань?

 6. Охарактеризуйте нарахування амортизації основних засобів, передбачене податковим законодавством.

 7. У чому полягає сутність прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань?

 8. З якою метою і яким чином проводиться переоцінка основних засобів?

 9. З якою метою та яким чином здійснюється індексація основних засобів?

 10. Які є джерела фінансування капітальних вкладень підприємств?

 11. Який порядок фінансування капітальних вкладень підприємств?

 12. Який порядок фінансування витрат на поліпшення основних засобів підприємств?

 13. Які показники стану та ефективності використання основних засобів?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]