Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_druk.doc
Скачиваний:
68
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Тема 5. Оподаткування підприємств

Важливим напрямом фінансової діяльності підприємств виступають взаємовідносини з державою щодо сплати податків, зборів і платежів. Засади фінансової політики держави у сфері оподаткування знаходять конкретний вираз у спеціальних актах податкового права, серед яких найбільш суттєве значення для підприємств мають закони України „Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про плату за землю”, „Про податок з власників транспортних засобів”, декрети Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, „Про місцеві податки і збори”, „Про стягування не внесених у встановлений термін податків та податкових платежів” та ін.

При вивченні цієї теми в першу чергу необхідно з’ясувати сутність категорії „податок”, яка забезпечує вилучення й перерозподіл створеного внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави. Категорію „податок” слід розглядати в трьох аспектах:

  • за економічною сутністю, котра проявляється у функціях, що виконують податки (регулюючу, стимулюючу, розподільну, фіскальну);

  • за формою прояву – види податкових платежів, що встановлюються законодавчими органами (прямі і непрямі; прогресивні, регресивні й пропорційні);

  • з організаційно-правового боку – залежно від рівня державних структур, що встановлюють податки (загальнодержавні і місцеві).

Вивчаючи кожен із наведених видів податків, зборів та платежів, слід звернути увагу на такі основні його елементи, як об’єкт оподаткування, джерела сплати податку, розмір податкових ставок і методика визначення податкового платежу, термін сплати податків, надання податкових пільг, застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. Господарюючі суб’єкти й підприємці повинні бути інформованими та юридично грамотними платниками податків. В умовах ринку кожен із них зацікавлений у зменшенні податкового тягаря шляхом податкового планування, яке полягає в організації діяльності підприємства таким чином, щоб на тривалий період зменшити податкові зобов’язання, не порушуючи при цьому чинне законодавство. Процес податкового планування пов’язаний із застосуванням податкових щитів – інструментів, які дозволяють у рамках діючого законодавства захистити доходи платників від оподаткування. Слід мати на увазі, що податкові щити діляться на класи залежно від: впливу на оподаткований дохід; методології формування витрат; видів господарської діяльності; організаційно-правової форми господарюючих суб’єктів, їх місця розташування. Знання цих питань і вміле застосування їх на практиці дозволить збільшити доходи підприємства.

Тема 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві

Оборотні засоби – це активи підприємства, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші.

Оборотні активи – це грошові кошти, що авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Вони забезпечують безперервність процесів виробництва та проведення розрахунків. Слід підкреслити, що оборотні активи не витрачаються, авансуються і повертаються після закінчення кожного кругообороту. Кругообіг оборотного капіталу включає три стадії: закупівлю, виробництво та реалізацію. Відмітною особливістю оборотних активів є їх висока оборотність. Завдяки оборотним активам процес виробництва здійснюється безперервно. Уречевлені елементи оборотного капіталу повністю споживаються у кожному виробничому циклі і в повному обсязі включаються до собівартості продукції.

Потреба підприємств в оборотних активах залежить від багатьох факторів: обсягів реалізації, систем товаропостачання, розмірів підприємства, системи розрахунків, асортименту товарів, що реалізуються, умов і практики кредитування підприємств. Установлення оптимальних розмірів коштів, що авансовані в запаси матеріальних цінностей, передбачає визначення економічно обґрунтованих норм та потреби в оборотних активах. При розрахунку нормативів оборотних активів використовуються три методи: аналітичний, прямого розрахунку і коефіцієнтний.

Для оцінки обігу оборотного капіталу застосовуються такі показники: обіговість оборотного капіталу в днях; коефіцієнт оборотності в разах; коефіцієнт закріплення оборотних активів. Ознайомтесь із методикою розрахунку кожного показника і з’ясуйте їх сутність. При цьому слід пам’ятати, що прискорення обігу оборотних активів приводить до скорочення потреби підприємства в оборотних активах, а отже, й до більш ефективного їх використання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]