Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Домашнє завдання

1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови».

Модальні дієслова. Частина III. Етап V, вправи 2-4, 7-8, 10, 14-15, 17-22.

2. Знати лексичні одиниці з теми "Подорожування (у готелі)".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження відсутності необхідності, заборони виконувати дію. Подорожування: у готелі.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається відсутність необхідності, заборони виконувати дію. Навчитися розуміти на слух діалогічну форму мовлення у типових мовленнєвих ситуаціях, пов'язаних з перебуванням у готелі.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Модальні дієслова.

 2. Подорожування.

Методичні рекомендації

 1. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається відсутність необхідності виконувати дію, виконайте вправи 1, 2, 3 та вивчіть інструкції 1 - 4 (с. 40 - 41). Література: [2]

 2. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається заборона виконувати дію, виконайте вправу 6 та вивчіть інструкцію 4 (с. 42). Література: [2]

2.1. А) Прочитайте діалоги і перекладіть їх на рідну мову.

1.

A: Good evening. There is a reservation for a group from Ukraine.

B: Good evening, sir. In whose name was the reservation made?

A: Mr. Petrenko and nine more people.

B: Just a moment, sir... Yes, here it is. Four singles and three double rooms. Is that correct?

A: Absolutely.

2.

A: Have you got a single room for two nights?

B: You can have a room on the first floor.

A: How much is it?

B: £25.25 with a private bath and a TV set.

A: Can I see it, please?

В: Yes, of course. The porter will show you to your room. You'd better fill in this

form, please.

A: Yes, certainly.

B: Here is your key. Enjoy your stay.

Б) Прочитайте діалоги, замінюючи підкреслені елементи поданими нижче словами:

 1. A: morning, England, Brown, ten.

В: morning, one, five.

 1. A: double, three, of course.

B: third, $ 15.50, shower, sign the register.

2.2. А) Напишіть репліки розмови між постояльцем готелю і адміністратором у правильній послідовності.

 • Certainly. A single room or a double?

 • Just this one bag.

 • Yes, sure. Do you want my address, too?

 • Here's your key. Your room number is 311.I hope you enjoy your stay.

 • Single, please.

 • Good evening. Can I help you?

 • A shower. How much is the room?

 • Yes, please. Could I have a room for the night?

 • No, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card?

 • Yes, of course. We take Visa and Access. Could you sign the register, please?

 • No. Just a signature. Do you have any luggage?

 • Would you like a room with a shower or a bath?

 • £ 72 for the room and breakfast. Would you like an evening meal?

 • Thanks.

Б) Прослухайте діалог і перевірте себе.

В) Закрийте зошит і спробуйте інсценувати розмову.

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови». Модальні дієслова. Частина III. Етап VI, вправи 4-5, 7-12.

 2. Знати ЛО з теми "Подорожування: у готелі".

 3. Виконати вправи 1, 2 (с. 50, lesson 24 "It's on the right") Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження припущення, недовіри відносно дії або стану. Подорожування: на вулицях міста.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається

припущення, недовіра відносно дії або стану. Навчитися говорити про перебування у незнайомому місті.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Модальні дієслова.

 2. Подорожування.

Методичні рекомендації

 1. Для того, щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається припущення відносно дії чи стану з більшою або меншою мірою впевненості, виконайте вправи 1 - 4, 8 та вивчіть інструкції 1 - 3 (с. 46 -50). Література: [2]

 2. Для того, щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається недовіра відносно дії чи стану, виконайте вправу 13 та вивчіть інструкцію З (с. 50 - 51) Література: [2]

2.1. Перевірте вправи 1, 2 (с. 50, lesson 24 "It's on the right."). Література: [1]

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

left

лівий, лівий бік

on the left

ліворуч (де?)

on your left

ліворуч від вас

to the left

ліворуч (куди?)

right

правий, правий бік, праворуч

on your right

праворуч від вас

to the right

праворуч (куди?)

to turn (to the) left

звернути ліворуч

to turn (to the) right

звернути праворуч

to turn round

повертати назад

to take the second (street)

повернути у другу вулицю

- on the left

- on the right

- ліворуч

- праворуч

straight

прямо

to go straight on

іти прямо

far

далеко

far from

далеко від

ten minutes' walk

10 хвилин ходьби

passer-by

перехожий

way

дорога, путь

to ask the way

запитати дорогу

to tell smb. the way to...

сказати комусь, як дістатися до...

traffic-lights

світлофор

distance

відстань

it's no distance at all

це зовсім близько.

underground station

станція метро

nearest

найближчий

stranger

чужий, чужоземець, не тутешній

you'd better

вам би краще...

policeman

поліцейський

officer

офіцер (звертання до поліцейського)

to take a 56 (bus)

сісти на 56-й (автобус)

conductor

кондуктор автобуса

to put down smb. at a stop

висаджувати когось на зупинці

to get off

виходити(із автобуса, трамвая тощо)

the next stop but one

через одну зупинку

to go the wrong way

іти / їхати не в ту сторону, не тією дорогою

to change

робити пересадку

Chemist's

аптека

2.3. Прослухайте і прочитайте подані нижче діалоги. Хто розмовляє? Перекладіть діалоги на рідну мову.

А)

 • Excuse me. Can you tell me where South street is, please?

 • Take the second on the left and go straight on.

 • Is it far?

 • No, it's only about five minutes' walk.

 • Thank you.

 • Not at all.

B)

- Excuse me, please. Could you tell me the way to the station?

 • Turn round and turn left at the traffic-lights.

 • Will it take me long?

 • No, it's no distance at all.

 • Thank you.

 • That's O.K.

C)

- Excuse me, can you tell me where the nearest underground station is? - I'm a stranger here. You'd better ask the policeman.

D)

- Excuse me, officer, could you tell me the way to the nearest underground

station?

- You're going the wrong way. Go straight on and take the second on the right. You'll see it on your left.

E)

 • Is there a bus from here to the National Gallery?

 • Yes, take a 12 and ask the conductor to put you down at Trafalgar Square.

F)

 • Does this bus go to the station?

 • No, you'll have to get off at the bank and take a 12.

 • Can you tell me where to get off?

 • It's the next stop but one.

G)

 • Is this the right bus for the Town Hall?

 • No, you're going the wrong way. You'll have to change at the post-office and take a 192.

 • Thank you.

 • Not at all.

2.4. A) Прочитайте короткі діалоги і перекладіть їх на рідну мову.

1.

A: Do I take the second on the left? B:No, you want the first on the right.

2.

A: Could you tell me the way to the post-office?

B: Turn left at the traffic lights.

3.

A: Is it far? Should I take a bus?

B: No? It's only a five minutes' walk.

4.

A: Is this the right bus for the Central Bank?

B: No, you're going the wrong way. You want a 132 from the railway station.

5.

A: Does this train go to Piccadilly Circus?

B; No, you'll have to change at Oxford Circus.

Б) Прочитайте діалоги, змінюючи підкреслені елементи речень поданими нижче словами:

1.

A: first, right.

В: second, left.

2.

A: University.

В: right.

3.

A: tram.

В: seven.

4.

A: tram, Central Post-office.

В: 98, underground station.

5.

A: Trafalgar Square.

B: Banker Street.