Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ДРУГА ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

ДРУГА ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ курсу денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Друга іноземна (англійська) мова: Навчально-методичний посібник для студентів II курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. - 98 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну. Його мета - допомогти студентам раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор-укладач: Л.І. Яремчук - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: Т.Г. Вініченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол №2 від 3.10.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол №12 від 13.06.11

Друга іноземна (англійська) мова: Навчально-методичний посібник для студентів II курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. - 98 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну. Його мета - допомогти студентам раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор-укладач: Л.І. Яремчук - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: Т.Г. Вініченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: Н.М. Кучина - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол №2 від 3.10.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол №12 від 13.06.11