Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Знати ЛО з теми "Подорожування: у магазині".

 2. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Подорожування: їжа, у магазині." Література: [6]

 3. Вправи 1 - 3 (с. 94). Література: [1]

 4. Індивідуальне завдання: Підготуватися до виконання однієї із ролей з теми «Подорожування».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

ТЕМА 11. ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА

ТЕМА 12. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

Тема заняття: Подорожування: їжа, у магазині. Формування поняття про пасивний стан дієслова. Система часових форм дієслова у пасивному стані. Людина і навколишній світ: Україна.

Мета заняття: Сформулювати поняття про пасивний стан дієслова. Навчитися розуміти інформацію й висловлюватися про Україну. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми «Подорожування: їжа, у магазині».

План вивчення теми

 1. Подорожування.

 2. Пасивний стан дієслова.

 3. Людина і навколишній світ.

Методичні рекомендації

 1. Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 94, lesson 10 "Shopping"). Література: [1]

 1. Розіграйте підготовлену вдома ситуацію з теми «Подорожування».

 1. Виконайте завдання поточного тестування знання ЛО з теми "Подорожування: їжа, у магазині". Література: [6]

2.1. Ознайомтеся з інформацією, поданою у розділі "Формування поняття про пасивний стан", дайте відповіді на контрольні запитання (с. 67), потім виконайте вправи 1,2 (с. 67 - 69) та вивчіть інструкції 1, 2 (с. 68). Література:

[2]

 1. Щоб оволодіти системою часових форм дієслова у пасивному стані, виконайте вправи 1, 2 (с. 69 - 70) та вивчіть таблицю 1 (с. 70). Література: [2]

 2. Щоб навчитися вживати Passive Voice, коли суб'єкт дії відомий, вивчіть інструкції 1, 2 (с. 75 - 76). Література: [2]

 3. Щоб навчитися вживати Passive Voice у реченнях, в яких мова йде про речі (об'єкт), які за домовленістю або за плату, роблять для нас інші люди, вивчіть інструкцію 3 (с. 77), потім виконайте вправу 14 (с. 78). Література: [2]

3. Прослухайте і повторіть за диктором слова та словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

situated

розташований

south

південь

north

північ

east

схід

west

захід

in the south

на півдні

to extend

простягатися

total area

загальна площа

square

квадратний

favorable

сприятливий

geographical position

географічне положення

to border on

межувати з

Russia

Росія

Byelorussia

Білорусія

Moldova

Молдова

Poland

Польща

Hungary

Угорщина

Romania

Румунія

to wash

омивати (береги)

the Black Sea

Чорне море

the Sea of Azov

Азовське море

forest

ліс

flat

плоский, рівний

black-soil steppland

чорнозем

the Carpathians

Карпати

the Crimea

Крим

major

більший, важливіший

the Dnieper

Дніпро

population

населення

nationality

національність, нація, народ

independent

незалежний

independence

незалежність

to proclaim

проголошувати

sovereign

суверенний

state

держава

president

президент

executive power

виконавча влада

belong to

належати (комусь)

government

уряд

legislative power

законодавча влада

parliament

парламент

national flag

державний прапор

national anthem

державний гімн

national emblem

державний герб

to develop

розробляти, розвивати(ся)

development

розвиток

industry

промисловість

metallurgical industry

металургійна промисловість

machine-building industry

машинобудівна промисловість

chemical industry

хімічна промисловість

industrial

промисловий

rich in

багатий на

mineral

мінерал, мінеральний

mineral resources

мінеральні ресурси

ore

руда

iron

залізо, залізний

manganese

марганець

lead

свинець

zinc

цинк

titanium

титан

coal

вугілля

mine

шахта, рудник

power station

електростанція

science

наука

natural science

природознавча наука

social science

соціальна наука

engineering science

технічна наука

exact science

точна наука

fundamental science

фундаментальна наука

applied science

прикладна наука

achievement

досягнення

medicine

медицина

aerospace

аерокосмічна наука

outstanding

видатний

scientist

вчений

research

дослідження

researcher

дослідник

discovery

відкриття

invention

винахід

agriculture

сільське господарство

agricultural

сільськогосподарський

to cultivate

обробляти (землю), вирощувати

crop

сільськогосподарська культура

sunflower seeds

насіння соняшника

sugar beets

цукровий буряк

grain

зерно

wheat

пшениця

rye

жито

barely

ячмінь

corn

кукурудза

vegetables

овочі

potatoes

картопля