Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Домашнє завдання

1.Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови».Модальні дієслова. Частина III. Етап III, вправи 2, 4 ,6-14.

2.Знати лексичні одиниці з теми «Подорожування поїздом».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА 9. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 10. ПОДОРОЖУВАННЯ

Тема заняття: Вираження пропозиції виконати дію, пропонування допомоги. Подорожування поїздом.

Мета заняття: Навчитися утворювати речення, в яких виражається пропозиція виконати дію чи пропонування допомоги. Вміти висловлюватися щодо переваг та недоліків подорожі поїздом.

План вивчення теми

1. Модальні дієслова.

2. Подорожування.

Методичні рекомендації

1.1. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається пропозиція виконати дію, виконайте вправу 1 та вивчіть інструкцію 1 (с. 24). Література: [2]

1.2. Щоб навчитися утворювати речення, в яких виражається пропонування допомоги, виконайте вправу 2 та вивчіть інструкцію 2 (с. 25). Література: [2]

2.1. Заповніть відповідними словами та словосполученнями пропуски у поданих нижче висловлюваннях.

1. - a ticket in a sleeping car. I want to come back at a. change

about seven o'clock tomorrow morning. b. I like

- About seven o'clock. . Yes. There is a train that c. I'd like

gets in at 7.20. d. Cash

 1. - Here is your ticket and your . e. gets in

 2. The train leaves at 8.45 and at 18.15. f. Let' have a look

 3. - traveling by train.

 4. - How do you want to pay? - ______, please.

2.2. А. Напишіть репліки розмови між дівчиною і касиром у правильній послідовності:

 • Hello. I'd like a ticket to Newcastle, please.

 • I want to come back this evening, so a day return.

 • How do you want to pay?

 • Return, please.

 • Here's your change and your ticket.

 • Single or return?

 • Twenty, forty, sixty pounds.

 • Day return or period return?

 • Cash, please.

 • Forty-eight pounds fifty, please.

 • Thank you.

Б. Прослухайте діалог і перевірте себе.

В. Закрийте зошит і спробуйте інсценувати розмову.

2.3. Працюючи в парах, розіграйте ситуації, пов'язані з подорожжю поїздом:

а) у довідковому бюро;

б) у квитковій касі.

2.4. Прочитайте текст і виберіть із приведених нижче тверджень те, яке, на вашу думку, передає його сутність.

The Advantages and Disadvantages of Traveling by Train

Traveling by train has many advantages. There are no stressful traffic jams and trains are fast and comfortable. You can use the time in different ways. You can just sit and read, to watch the world go by. You can work, or you can have a meal or a snack in the buffet car.

Traveling by train has also some disadvantages. It is expensive and the trains are sometimes crowded and delayed. You have to travel at certain times and trains cannot take you from door to door. You need a bus or a taxi to take you to the railway station.

I prefer traveling by train to traveling by car. I feel more relaxed when I reach my destination.

advantages - переваги, disadvantages - недоліки, traffic jam - «пробка», затор, in different ways - різними способами, to have a meal ( snack) - їсти, expensive - дорогий, crowded - переповнений, at certain times - у певний час, to prefer smth. - віддавати перевагу чомусь, to feel relaxed - почувати себе відпочившим, to reach - досягти, прибувати.

a) Traveling by trains is the only fast and comfortable way to reach your destination.

 1. Traveling by tram has some advantages and some disadvantages at one and the same time.

 2. Train is the most expensive kind of transport.

 3. Trains are always crowded and delayed.

Прочитайте текст ще раз і скажіть, з чим ви згодні (не згодні) відносно подорожі поїздом.