Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема 12. Людина і навколишній світ (країни, міста)

Мета роботи: навчитися писати есе на обрану тему.

План вивчення теми

1.Ознайомлення з правилами написання есе.

2.Підготовка до написання есе.

3.Написання есе.

4.Редагування написаного есе.

Методичні рекомендації

1) Есе - це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на

певну проблему.

Написання есе дає вам змогу:

 • посилити розуміння проблеми;

 • глибше дослідити певну проблему;

 • стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

 • потренуватися в уживанні певної лексики;

 • вчитися виражати власні думки ясно й логічно

Стадії у написанні есе:

 • підготовка;

 • збір інформації;

 • структурування;

 • написання;

 • редагування.

Етап підготовки — найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете есе, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, есе може переслідувати такі цілі:

 • переконати читача;

 • поінформувати читача;

 • довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання есе на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

Основні вимоги до есе - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати хороше есе, необхідно:

 • упевнитися, що вам знайома тема майбутнього есе;

 • визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми есе;

 • зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

 • зробити нотатки (план) есе;

 • дібрати необхідну лексику;

 • обдумати структуру есе.

Структура есе

Есе складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

 • вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;

 • основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;

 • підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

Наступним кроком має стати написання чернетки вашого есе. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Надзвичайно важливим моментом у написанні есе є вміння логічно і зв'язано викладати свої думки, логічно з'єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

First - по-перше;

Second - по-друге;

Next-далі;

Finally - нарешті;

Furthermore - крім того; більш того;

Meanwhile - тим часом; між тим;

Since - оскільки;

Thus - таким чином;

Therefore - тому, отже;

As a result - як результат (наслідок);

So - отже; таким чином;

At the same time - у той же час;

In order to - для того, щоб;

Yet - однак;

Nevertheless - тим не менш;

However - однак;

On the other hand - з іншого боку;

In contrast - навпаки;

Unlike - на відмінність від;

Similarly - так само;

Also - також;

Obviously - очевидно

та інші.

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні есе слід додержуватися таких порад:

 • виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур (таких, як ad замість advertisement, vac замість vacation, exam замість examination тощо);

 • з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;

 • взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

Під час редагування есе, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 • чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;

 • наскільки повно розкрита тема;

 • чи не порушена логічна побудова тексту;

 • чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

 • чи не використана інформація, що не стосується теми;

 • наскільки логічно виділені абзаци;

 • наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

 • чи правильно побудовані речення;

 • наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування есе на комп'ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп'ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

Приклад есе на тему "Living in the city "

Living in a city has both advantages and disadvantages. On the plus side, it is often easier to find work, and there is usually a choice of public transport, so you don't need to own a car. Also, there are a lot of interesting things to do and places to see. For example, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatre and to concerts. What is more, when you want to relax, you can usually find a park where you can feed the ducks or just sit on a park bench and read a book. All in all, city life is full of bustle and variety and you need never feel bored.

However, for every plus there is a minus. For one thing, you might have a job, but unless it is very well-paid, you will not be able to afford many of the things that there are to do, because living in a city is often very expensive. It is particularly difficult to find good, cheep accommodation. What is more, public transport is sometimes crowded and dirty, particularly in the rush hour, and even the parks can become very crowded, especially on Sundays. Finally, despite all the crowds, it is still possible to feel very lonely in a city.

In conclusion, I think that city life can be particularly appealing to young people, who like the excitement of the city and don't mind the noise and pollution. However, many people, when they get older, and particularly when they have young children, often prefer the peace and fresh air of the countryside.

2) Виберіть тему есе із запропонованих:

а) Моя Батьківщина - Україна.

б) Що я знаю про Великобританію.

в) Моє рідне місто.

г) Мої враження від.. .(країни або міста, де я побував).

 1. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку есе на обрану тему.

 2. Відредагуйте написане есе. Література: [2]