Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5.1. Критерії оцінки роботи студентів на практичних заняттях

Робота студента на практичному занятті може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

Максимальна кількість балів за заняття 1 - 17 у Ш-му модулі може становити 51, а за заняття 1 - 16 у IV модулі - 48.

3 бали: студент активно працював на занятті (виконав не менше 90% завдань) і зробив усе домашнє завдання.

2,5 бали: студент активно працював на занятті, але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75% завдань).

2 бали: студент досить активно працював на занятті (виконав не менше 75% завдань), але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

1,5 бали: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань) і зробив домашнє завдання частково (але не менше 50 %).

1 бал: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50 % завдань) і зробив домашнє завдання менше ніж на 50%.

0,5 бала: студент брав мінімальну участь у занятті (виконав близько 25 % завдань) і не зробив домашнє завдання.

0 балів: студент не працював на занятті і не зробив домашнє завдання.

5.2. Критерії оцінки самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання тем:

1. Граматичні теми:

модальні дієслова (4 бали);

пасивний стан дієслова (2 бали);

неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу) (4 бали).

2. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування (3

бали у першому семестрі і 4 бали у другому).

Оволодіння граматичного темою здійснюється шляхом опрацювання відповідних вправ, у тому числі на комп'ютері.

Модуль III

Тема 9 «Модальні дієслова» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів.

4 бали: студент завжди правильно вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

3 бали: студент іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав усі вправи.

2 бали: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому); іноді (до 25 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не всі вправи (але не менше 75 %).

1 бал: студент часто (до 50 % випадків) допускає помилки у вживанні відповідних мовних засобів у власному мовленні (усному та письмовому) часто (до 50 % випадків) допускає помилки у розпізнаванні їх у чужому мовленні (усному та письмовому); виконав не менше 50 % вправ.

0 балів: студент не вміє ані вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні, ані розпізнавати їх у чужому мовленні (усному та письмовому), тобто помилки перевищують 50 %.

Тема 11 «Пасивний стан дієслова» може оцінюватися в діапазоні від 0 до 2 балів.

2 бали: студент правильно вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні і розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому); виконав усі вправи.

1,5 бали: студент вживає відповідні мовні засоби у власному мовленні (усному та письмовому) з деякими помилками (до 25 % випадків); завжди правильно розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому); виконав усі вправи.

1 бал: студент вживає відповідні мовні засоби у власному (усному чи письмовому) з помилками (до 50 % випадків); розпізнає їх у чужому мовленні (усному чи письмовому) з деякими помилками (до 25 % випадків); виконав не всі вправи.

0,5 бала: студент не вміє вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні (помилки перевищують 50%); розпізнає їх у чужому мовленні

(усному та письмовому) з помилками (до 50% випадків); виконав не всі вправи (але не менше 75%).

0 балів: студент не вміє вживати відповідні мовні засоби у власному мовленні; не розпізнає їх у чужому мовленні (усному та письмовому), тобто помилки перевищують 50%.