Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови Частина V. Неособові форми дієслова. Етап IV, вправи 7-13.

 2. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: поради та пропозиції".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: дієприкметник минулого часу. Міжособистісна комунікація: вибачення.

Мета заняття: Навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: пропозиції та поради". Навчитися вибачатися за неможливість щось зробити.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Неособові форми дієслова.

 2. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися вживати дієприкметник минулого часу у функціях частини іменного присудка та означення, вивчіть інструкції 1-3, потім виконайте вправу 1 (с. 61 - 63). Література: [3].

 1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: прохання та пропозиції". Література: [6].

 2. Щоб навчитися вибачатися, виконайте вправи 1 — 8 (с. 77). Література: [1].

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови". Частина V. Неособові форми дієслова. Етап V, вправи 1-4.

 1. Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення".

 2. Виконати вправи 1 - 3 (с. 108, lesson 37 «Excuses, excuses»). Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова (інфінітив): навички читання. Міжособистісна комунікація: вибачення.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять інфінітив у різних синтаксичних функціях, у друкованому тексті. Удосконалювати вміння просити вибачення у когось про щось.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Неособові форми дієслова.

 2. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати інфінітив у різних синтаксичних функціях під час читання і правильно передавати його засобами рідної мови, вивчіть інструкції 1-3, потім виконайте вправи 1, 2 (с. 65 - 70). Література: [3].

 1. Перевірте виконання вправ 1 - 3 (с. 108, lesson 37 «Excuses, excuses»). Література: [1].

 2. Для вдосконалення вміння просити вибачення у когось про щось, виконайте вправу 9 (с. 77). Література: [1].

2.3. Працюючи в парах, виконайте вправу 10 (с. 77). Література: [1].

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови". Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 1-4.

 1. Знати ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення".

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА 17. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 18. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова (герундій та дієприкметник теперішнього часу): навички читання. Міжособистісна комунікація: вираження власної думки.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять герундій та дієприкметник теперішнього часу у різних синтаксичних функціях, у друкованому тексті. Навчитися виражати власні думки.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Неособові форми дієслова.

 2. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати герундій та дієприкметник теперішнього часу у різних синтаксичних функціях під час читання і правильно передавати їх засобами рідної мови, вивчіть інструкції 4, 5, потім виконайте вправу 5 (с. 72, 79). Література: [3].

2.1. Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

І think that

Я вважаю, що...

І am inclined to think

Я схильний вважати

In my opinion (to my mind)

На мою думку

To me (for myself)

По-моєму

Is seems to me that

Мені здається, що

We consider that

Ми вважаємо, що

I suppose that

Я вважаю, що

In my view

3 моєї точки зору

To tell the truth

Відверто кажучи

Speaking of

Кажучи про

I'd like to talk about

Я хотів би поговорити про

Talking about

Говорячи про

I would like to say

Я хотів би сказати, що

I must say that

Я повинен сказати

As far as I know

Наскільки мені відомо

Basically

Як відомо

To put it briefly

Коротше кажучи

I am interested in your opinion

Мене цікавить ваша думка

I think that universal opinion is that

Я вважаю, що загальна думка полягає в тому, що

2.2. Щоб навчитися висловлювати власні думки, виконайте вправи 1 -4,7 (с. 82 - 83, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1].