Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5.3. Критерії оцінки індивідуальної роботи студенів Рольова гра

Модуль III - тема 10

Модуль IV - тема 15

Модуль III

Рольова гра може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

3 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмови фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

2,5 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, наявність розмовних фраз та кліше); речення побудовані правильно, можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 2).

2 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як елептичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1,5 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 60% реплік співрозмовника (співрозмовників); може відчувати значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як розмовні фрази та кліше, речення побудовані правильно, можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 2), негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1 бал: студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3), негрубі граматичні помилки (не більше 4).

0,5 бала: студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менш ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів: студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації, не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.

Модуль IV

Рольова гра може оцінюватися в діапазоні від 0 до 5 балів.

5 балів: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

4 бали: студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника (співрозмовників), але може відчувати певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені граматичні помилки (не більше 2).

3 бали: студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75 % реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як інтонація, елептичні речення, насиченість розмовними фразами та кліше; речення побудовані правильно; можуть бути допущені граматичні помилки (не більше 2).

2 бали: студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3) та негрубі граматичні помилки (не більше 4).

1 бал: студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менше ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів: студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації; не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.