Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема13. Інформативне читання текстів загальнопізнавального спрямування

Мета: Зрозуміти тему, мету, основні факти та важливі деталі тексту

План вивчення теми

 1. Ознайомлювальне читання тексту з вправи 4 (с. 62) [2] з перевіркою розуміння його теми.

 2. Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.

 3. Ознайомлювальне читання тексту з вправи 6 (с. 64) [2] з перевіркою розуміння його теми.

 4. Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.

 5. Ознайомлювальне читання тексту з вправи 8 (с. 90) [2] з перевіркою розуміння його теми.

 6. Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.

 7. Ознайомлювальне читання тексту з вправи 11 (с. 91) [2] з перевіркою розуміння його теми.

 8. Вивчаюче читання тексту з перевіркою розуміння основних фактів та важливих деталей, що містяться в ньому.

Методичні рекомендації

 1. Прочитайте уважно текст “How not to behave badly abroad” (с. 62) Користуючись словником, випишіть ключові слова кожного абзацу та перекладіть їх на рідну мову.

 2. Використовуючи ключові слова, дайте відповіді на запитання на с. 63.

 3. Прочитайте текст ще раз, щоб детальніше зрозуміти зміст тексту. Яку пораду ви дасте людині, що збирається жити і працювати в Україні?

 4. Прочитайте текст (вправа 6 на с. 64) і виберіть із запропонованих варіантів заголовок до нього, який відображає тему тексту (с. 65). Перевірте себе за ключами.

 5. Виберіть з поданих нижче тверджень ті, які відповідають змісту тексту (завдання Б на с. 65). У разі помилки прочитайте текст ще раз, щоб детальніше зрозуміти зміст тексту, та виправте її.

 6. Прочитайте текст «Sydney» і дайте відповіді на запитання до нього (с. 90).

 7. Користуючись ключовими словами, складіть план до тексту і передайте його зміст.

 8. Виконайте вправу 11, завдання А, Б, В (с. 91 – 92).

Література: [2]

Модуль IV

Тема 14. Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Набути навичок уживання й розуміння речень з неособовими формами дієслова.

План вивчення теми

 1. Формування навичок уживання неособових форм дієслова.

 2. Формування навичок сприйняття неособових форм дієслова під час читання.

Методичні рекомендації1

1. Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, що воно означає і як утворюється - необхідно сформувати належну навичку. Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте її самостійно у достатній кількості вправ.

1.1. (Після практичного заняття 3). Для формування навичок уживання інфінітивних комплексів виконайте вправи 12, 13 (с. 23 – 24), 16, 17 (с. 26 – 27). Неодмінно перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника2. Література: [1].

1.2. (Після практичного заняття 4). Для удосконалення навичок уживання інфінітива у різних синтаксичних функціях виконайте вправи 20, 21, 22, 23 (с. 31 – 33). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника3. Література: [1].

1.3. (Після практичного заняття 5). Для формування навички вживання герундія у синтаксичній функції додатка виконайте вправи 6, 7 (с. 42 – 43). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника4. Література: [1].

1.4. (Після практичного заняття 6). Для удосконалення навичок уживання герундія у різних синтаксичних функціях виконайте вправи 10, 11, 12 (с. 46 – 47). Не забудьте перевіряти себе за ключами, наданими у кінці посібника5. Література: [1].

1.5. (Після практичного заняття 7). Для формування навички вживання дієприкметника теперішнього часу у синтаксичній функції обставин виконайте вправу 6 (с. 54 – 55), перевіряючи себе за ключами у кінці посібника.

1.6. (Після практичного заняття 8). Для формування навичок уживання дієприкметникових комплексів виконайте вправу 9 (с. 57 - 58), 12, 13 (с. 60). Обов’язково перевіряйте свою роботу за ключами, наданими у кінці посібника6. Література: [1].

1.7. (Після практичного заняття 9). Для формування навички вживання дієприкметника минулого часу виконайте вправи 2, 3, 4 (с. 63 – 64), перевіряючи себе за ключами.7 Література: [1].

2. Процес мовленнєвої комунікації – це дорога з двостороннім рухом. Під час продукування власного висловлювання (в усній формі чи на письмі) ми рухаємося від задуму до формулювання думки засобами конкретної мови завдяки механізму співвіднесення лексико-граматичних значень мовних одиниць із їх формальними засобами вираження. Під час сприйняття чужої думки має місце зворотний процес – процес розпізнавання мовних одиниць, тобто співвіднесення їх форми з лексико-граматичними значеннями, що й дає можливість зрозуміти задум чужого висловлювання. Отже, вміння одержувати змістовну інформацію під час читання потребує повноцінного володіння діями розпізнавання граматичних одиниць, тобто формування відповідних граматичних навичок.

2.1. (Після практичного заняття 10). Для формування навички розпізнавання й розуміння інфінітива у різних синтаксичних функціях, виконайте вправи 3, 4 (с. 71 – 72)8. Література: [1].

2.2. (Після практичного заняття 11). Оскільки герундій і дієприкметник теперішнього часу мають однакову формальну ознаку – закінчення -ing, важливо вміти швидко й безпомилково розрізняти ці граматичні явища в процесі їх сприйняття в процесі читання.

З метою формування відповідної навички виконайте вправи 6, 7 (с. 79 – 80). Перевіряйте свою роботу за ключами, наданими в кінці посібника9. Література: [1].

2.3. (Після практичного заняття 12). Для формування навички сприйняття дієприкметника минулого часу під час читання виконайте вправу 10 (с. 82 – 83), перевіряючи себе за ключами.

З метою перевірки вміння сприймати всі неособові форми дієслова у графічному тексті виконайте контрольну вправу 11 (с. 83 – 84)10. Література: [1].

2.4. (Після практичного заняття 13). На завершення роботи з формування навичок сприйняття неособових форм дієслова виконайте вправу 15 (с. 86)11. Література: [1].