Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема 11. Пасивний стан дієслова

Мета: Уміти утворювати і розуміти речення з різними часовими формами дієслова у пасивному стані.

План вивчення теми

  1. Формування поняття про пасивний стан.

  2. Оволодіння часовими формами дієслова у пасивному стані.

  3. Заперечна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.

  4. Питальна форма пасивних речень у системі часів англійського дієслова.

  5. Формування навичок розуміння пасивних речень під час читання.

Методичні рекомендації

1. Як в рідній, так і в англійській мові існують деагентивні речення, тобто речення з відсутнім суб'єктом. Для вираження дії з відсутнім суб'єктом в англійській мові існує ще один засіб - так званий пасивний стан. Необхідно усвідомити об'єктивне значення кожного з цих засобів вираження дії з відсутнім суб'єктом, що дасть вам можливість уживати потрібний засіб в залежності від задуму висловлювання. Проаналізуйте речення відносно наявності в них суб'єкта та об'єкта дії - вправа 1 (Цикл II, етап І) [2]. Порівняйте українське й англійське речення для усвідомлення об'єктивного значення такої граматичної категорії як пасивний стан (вправа 2, інструкції 1,2).

Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Заносьте інструкції і таблиці у спеціальний зошит з граматики.

2. (Після практичного заняття 11). Якщо ви усвідомили засоби вираження дії з відсутнім суб'єктом, можна переходити до наступного етапу (Цикл II, етап II) [2]. Його мета - опанувати існуючі часові форми дієслова у пасивному стані. Спочатку виконайте вправи 1,2 (Цикл II, етап II) [2], точно дотримуючись наданих у них інструкцій. Потім порівняйте свої записи з таблицею 1 (Цикл II, етап II) [2], в якій представлено всі часові форми англійського дієслова у пасивному стані. Проаналізуйте ці форми та запам'ятайте їх.

Для належного засвоєння часових форм англійського дієслова у пасивному стані, виконайте вправу 4. Обов'язково пояснюйте операції, які ви виконуєте (визначення наявності суб'єкта та об'єкта дії, визначення підмета англійського речення, встановлення стану та часової форми дієслова-присудка, співвіднесення присудка з формальними засобами вираження).

Виконайте вправи 5-9 для подальшого засвоєння та застосування часових форм англійського дієслова у правильній формі.

Попрактикуйте вживання та використання пасивних форм дієслова у конкретній мовленнєвій ситуації (вправа 10).

Інструкції 1-3 презентують декілька певних випадків вживання пасивного стану. Вивчіть уважно інструкції і запам'ятайте ці випадки. Виконайте вправи 12-13.

3. (Після практичного заняття 12). Опанування заперечної форми пасивних речень почніть з опрацювання інструкції 1 (Цикл II, етап III) [2]. Потім потренуйтеся в утворенні заперечних форм пасивних речень (вправи 2-

3). Перевіряйте свої дії за ключами, наданими у кінці посібника. Вправа 3 є контрольною, тому не має ключа.

4. (Після практичного заняття 13). Роботу над утворенням питальних форм пасивних речень почніть з опрацювання інструкції 1 (Цикл II, етап IV) [2]. Потренуйтеся в утворенні питальних форм пасивних речень (вправа 2). Щоб точніше засвоїти структуру питальної форми пасивних речень, виконайте вправу 4. Попрактикуйте вживання питальних форм пасивних речень у конкретних мовленнєвих ситуаціях (вправи 5,6).

5. (Після практичного заняття 14). Оволодіння діями розпізнавання часових форм дієслова у пасивному стані під час читання розпочніть з вивчення інструкції 1 (Цикл II, етап V) [2]. Інструкція 1 містить основні засоби передачі англійських пасивних речень українською мовою. Для набуття практичних навичок аналізу структури пасивних речень і формування вміння миттєво визначати їх предикативну синтагму (підмет та присудок) виконайте вправу 2, точно дотримуючись наданих у ній інструкцій.

Тепер перейдіть до формування вміння визначати назву часової форми дієслова-присудка у предикативній синтагмі і співвідносити останню з її лексико-граматичними значеннями, для чого виконайте вправу 3.

З метою практичного застосування набутих навичок виконайте вправи 4,5,7,9,10,12,13. Література: [2]