Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП «Функціональна граматика англійської мови.» Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 5-7.

 2. Знати лексичні одиниці з теми "Міжособистісна комунікація: вираження власної думки"

 3. Підготуватися до поточного тестування знання ЛО з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки."

Практичне заняття 12

Тема 17. Неособові форми дієслова

Тема 18. Міжособистісна комунікація

Тема заняття: Неособові форми дієслова (дієприкметник минулого часу): навички читання. Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки, погодження з іншою думкою.

Мета заняття: Навчитися розуміти речення, які містять дієприкметник минулого часу у синтаксичних функціях частини іменного присудка та означення у друкованому тексті. Перевірити знання лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки". Навчитися погоджуватися з думкою інших людей.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Неособові форми дієслова.

 2. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

1. Щоб навчитися розпізнавати і правильно передавати дієприкметник минулого часу засобами рідної мови, вивчіть інструкції 6,7, потім виконайте вправи 8, 9 (с. 81 - 82). Література: [3].

 1. Виконайте завдання поточного тестування лексичного матеріалу з теми "Міжособистісна комунікація: вибачення, вираження власної думки". Література: [6].

 2. Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

I agree that

Я згоден, що

І quite agree, I agree entirely with you, I am in full agreement with you

Я повністю з вами згоден

You are right! That's right! Quite right! That's it!

Правильно!

Yes, I think so too

Так, і я так думаю

All well and good!

Добре, чудово (виражає незгоду, несхвалення)

And no mistake

Безсумнівно, будьте певні

It's beyond doubt that

Немає сумніву, що

There is no doubt

Немає ніякого сумніву

I dare swear!

Я певний!

It stands to reason!

Само собою зрозуміло

It's the general idea that

Загальновідомо, що

I am quite sure that

Я повністю впевнений, що

2.3. Щоб навчитися погоджуватися з думкою інших людей, виконайте вправу 7 (с. 83). Література: [1].

Домашнє завдання

 1. Виконати завдання КНП "Функціональна граматика англійської мови." Частина V. Неособові форми дієслова. Етап VI, вправи 8-12.

 1. Вправа 5 (с. 83, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1].

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13

ТЕМА 14. НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

ТЕМА 15. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема заняття: Неособові форми дієслова: навички читання. Міжособистісна комунікація: погодження і непогодження з іншою думкою.

Мета заняття: Удосконалювати вміння розуміти речення, які містять неособові форми дієслова, під час читання. Удосконалювати навички погодження і непогодження з іншою думкою.

Обладнання: магнітофон

План вивчення теми

 1. Неособові форми дієслова.

 2. Міжособистісна комунікація.

Методичні рекомендації

 1. Працюючи в парах, перевірте вправу 12 (с. 84). Література: [3]

 2. Виконайте вправи 13, 14 (с. 85 - 86). Література: [3]

2.1. Щоб навчитися не погоджуватися з іншою думкою, виконайте вправу 6 (с. 83) та вправи 2, 3 (с. 109, lesson 40 "The perfect job"). Література: [1]

2.2. Прослухайте і повторіть за диктором слова і словосполучення, намагаючись запам'ятати їх:

І cannot agree that

Я не можу погодитися з тим, що

І disagree with the statement that

Я не погоджуюсь із твердженням, що

I must express some disagreement with

Я не зовсім згоден

Not quite right!

Не зовсім правильно

Oh, surely not!

Звичайно, ні!

I don't think (suppose, believe, expect) so

Я так не вважаю

By no means!

Ні в якому разі!

I don't know whether

Я не знаю, чи

I don't know of

Я не знаю про

It's not known whether

Невідомо чи

I am afraid that I don't know

Боюсь, що я не знаю

I cannot be sure

Я не можу бути впевненим

I am uncertain

Я не впевнений