Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 13

1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

5. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року (за станом на 17 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 52. − Ст. 683.

6. Про затвердження Порядку надання земельних ділянок у користування в місті Києві: Рішення Київської міської ради № 512/672 від 26 червня 2003 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leschishin.org/normative/n014.php

7. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. –Ст. 54.

8. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

10. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

11. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Тема 14

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року ( за станом на 9 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

2. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційні системи: Навч. посіб. – К.:. Алерта, 2005. – 144 с.

3. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К. : Юрінком інтер, 2006. – 592 с.

4. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

5. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.

Тема 15

  1. Рожик Ю. С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат. − 2010. – № 5. – С. 29 - 33.

  2. Фролов О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку // Право України. – 2011. – № 2. – С. 226 - 231.

  3. Черепій П.М. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Університетські наукові записки. – 2011. – № 3. – С. 111 - 117.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]