Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 10. Компетенція органів місцевого самоврядування

Поняття компетенції місцевого самоврядування.

Предмети відання органів місцевого самоврядування. Питання місцевого значення.

Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані.

Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування.

Тема 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін

Поняття фінансових коштів територіальних громад. Формування і використання місцевих фінансових ресурсів.

Місцеві бюджети. Доходи і витрати місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Використання вільних бюджетних коштів. Збалансування доходів і витрат місцевих бюджетів. Розмежування компетенції представницького і виконавчого органів у бюджетному процесі.

Місцеві податки і збори.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

Тема 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо створення підприємств, установ, організацій та управління їх діяльністю. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що знаходяться в комунальній власності або належать до інших форм власності. Комунальне замовлення.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення майнових операцій з об’єктами права комунальної власності. Конституційні основи визначення природи комунальної власності. Об'єкти комунальної власності. Правовий режим майна комунальної власності. Порядок формування комунальної власності міста, села, селища. Особливості приватизації майна комунальної власності. Розпорядження майном комунальної власності. Делегування функцій управління комунальною власністю. Власність області і району.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

Зовнішньоекономічна діяльність органів місцевого самоврядування. Вільні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності як інструмент вирішення проблем місцевого самоврядування.

Тема 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища

Територіальна громада як суб'єкт права власності на землю та інші природні ресурси.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права та обов'язки територіальної громади. Особливості регулювання рекреаційних відносин на місцевому рівні.

Тема 14. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Поняття і система гарантій місцевого самоврядування. Конституційно-правові, фінансово-економічні і соціальні гарантії місцевого самоврядування. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування у відносинах з державними органами і юридичними особами, розташованими на відповідній території. Вирішення суперечок. Захист інтересів громадян і юридичних осіб у відносинах з органами місцевого самоврядування.

Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Дострокове припинення повноважень ради, сільського, селищного і міського голови, голови районної в місті, районної і обласної ради.

Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

Нагляд за дотриманням законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Оскарження до суду рішень, прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян і дій органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]